Perittävä on tehnyt testamentin

Testamentti annetaan tiedoksi perilliselle. Jos perillisiä ei ole, testamentti annetaan tiedoksi Valtiokonttorille. Tiedoksianto tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen. Valmis perukirja on edellytys sille, että Valtiokonttori voi hyväksyä testamentin.

Huom, muuttunut käytäntö: Älä lähetä Valtiokonttoriin enää 1.12.2017 jälkeen alkuperäisiä asiakirjoja. Muunnamme kaikki meille lähetetyt perillisittä kuolleiden kuolinpesiin liittyvät asiakirjat sähköiseen muotoon ja säilytämme ne sähköisinä tallenteina. Digitoinnin yhteydessä paperiset asiakirjat hävitetään.

Toimita Valtiokonttoriin 1.12.2017 alkaen testamentin tiedoksiantoa varten:

 1. Testamentin tiedoksiantolomake
   
 2. Älä lähetä alkuperäistä perukirjaa tai alkuperäistä testamenttia

Lähetä valintasi mukaan:

 • perukirjakopio ja julkisen notaarin oikeaksi todistama jäljennös testamentista tai
 • perukirjakopio, testamenttikopio ja molempien uskottujen miesten osalta erikseen kopio ”uskotun miehen vakuutus” -lomakkeesta, jossa uskottu mies vakuuttaa, että alkuperäinen testamentti on esitetty hänelle tai
 • perukirjakopio, jossa uskotut miehet antavat lomakesivullamme olevaa lomaketta vastaavan vakuutuksen siitä, että alkuperäinen testamentti on esitetty heille perunkirjoitustilaisuudessa ja että he eivätkä heidän läheisensä saa etua testamentista sekä testamenttikopio
 1. Kopio perittävän viimeisestä virkatodistuksesta
   
 2. Kopio testamentin saajan viimeisimmästä virkatodistuksesta tai rekisteriotteesta, jos saajana on yhdistys tai säätiö

Testamentin tiedoksiantolomakkeen ja uskotun miehen vakuutus -lomakkeen voit ladata käyttöösi lomakesivulta >

Asiakirjat toimitetaan:

Valtiokonttori
Testamenttiasiat
PL 300
00054 Valtiokonttori
tai kirjaamo [at] valtiokonttori.fi

Perunkirjoitusvaiheessa on syytä huomata, että mikäli aiotaan käyttää ”uskotun miehen vakuutus” –lomaketta testamentin tiedoksiannon yhteydessä, perunkirjoituksen uskottujen miesten tulee olla esteettömiä sitten, etteivät he, heidän puolisonsa tai avopuolisonsa taikka jälkeläisensä saa etua testamentista.

Valtiokonttori varaa oikeuden pyytää alkuperäinen testamentti nähtäväkseen. Testamentinsaajalla on velvollisuus säilyttää alkuperäistä testamenttia 6 kuukauden ajan tiedoksiannosta.

Valtiokonttori hyväksyy testamentin, mikäli siinä ei ole muotovirhettä, eikä muuta estettä hyväksymiselle ole.

Valtiokonttori hyväksyttyä testamentin se on heti täytäntöönpantavissa eli testamentinsaaja saa omaisuuden haltuunsa.

Testamenttia koskevat tiukat muotovaatimukset. Testamenttia laadittaessa on suositeltavaa käyttää lainopillista asiantuntija-apua.

Julkaistu 23.11.2012 klo 14.25 , päivitetty 12.1.2018 klo 9.13
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot