Lainat, takaukset ja korkotuet - uutiset

Hakusanat


Haku rajattu kohteeseenYdinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
Seuraava
Korkeakorkoisten aravalainojen korkoja kohtuullistetaan 1.3.2019 ja 1.4.2019 alkaen. Korkoja koskevat muutokset perustuvat valtioneuvoston asetukseen, joka tulee voimaan 1.2.2019. Korkeakorkoist...
Valtioneuvosto on hyväksynyt asetukset, joilla se on kohtuullistanut korkeakorkoisten aravalainojen korkoja ja muuttanut aravavuokratalojen purkamiseen myönnettävän avustuksen ehtoja. Asetukset tulev...
Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lait, joilla parannetaan ARA-vuokrataloyhteisöjen taloudellisia tukitoimenpiteitä. Lakimuutoksilla pystytään puuttumaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa t...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 2/2018 on julkaistu. Uutiskirjeen aiheet: Hallitus esittää muutoksia vuokrataloyhteisöjen tukitoimiin Jari Häkkinen ...
Aravalaina- ja tuotekehityslaina-asiakkaat voivat noutaa vuoden 2018 tiliotteen Valtiokonttorin asiointipalvelusta 15.1. alkaen. Tiliotteita ei enää lähetetä postitse. Yritys tai yhteisö voi ant...
Hallitus antoi lokakuussa eduskunnalle esityksen, jonka tarkoituksena edistää valtion tuella rahoitettuja asuntoja omistavien vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämistä ja ennalt...
Aravalainoitetut vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöt voivat hakea Valtiokonttorilta tervehdyttämistoimia ja rahoitusratkaisuja taloutensa tasapainottamiseksi. Valtiokonttorin rahoitusasiantuntijat R...
Kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma Kuntamarkkinat keräsi Kuntatalolle 7800 kävijää ja yli 180 näytteilleasettajaa 12.–13.9.2018.  Valtiokonttori oli mukana yhteisellä osastolla Asumisen ra...
Valtiokonttori on julkaissut koosteen vuokra- ja asumisoikeusaravalainojen koroista ja vuosimaksujen tarkistuksista. Kiinteäehtoisten lainojen uudet korot ovat voimassa 1.4.2019 alkaen. Muut vuo...
Kuva: Kuntamarkkinat.fi Valtiokonttori on mukana Kuntamarkkinoilla 12.-13.9.2018. Kuntamarkkinat pidetään Kuntatalossa osoitteessa Toin...
18.6.2018 klo 16.17 Laina-asiakkaiden sähköisen asiointipalvelun häiriö on korjattu ja palvelu toimii normaalisti. 15.6.2018 Laina-asiakkaiden sähköinen asiointipalvelu on tilapäis...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 1/2018 on julkaistu. Uutiskirjeen aiheet: Sanna Pälsi luotsaa Antolainausta eteenpäin Tule meille luottopäälliköksi ...
Valtiokonttori lähettää huhti- ja toukokuussa laskut peruskuivatuslaina- tai uusjakolaina-asiakkaille. Eräpäivät ovat peruskuivatuslainojen lyhennyksissä 30.4. ja uusjakolainoissa 15.5. Ensimmäi...
Valtiokonttori järjestää torstaina 26.4. klo 10.00–11.00 Facebookissa chatin, jossa rahoitusneuvoja Anitta Kabanow ja rahoitussihteeri Pia Saaristo vastaavat kysymyksiin ASP-säästämisestä ja ASP-lain...
Vuokrataloyhteisöt voivat hakea Valtiokonttorilta valtion arava- ja korkotukilainoja koskevia rahoitusjärjestelyjä tai tervehdyttämistoimia taloutensa tasapainottamiseksi. Kevään hakuajat ovat meneil...
Rahoitusalan työnseisauksen 4. - 5.1.2018 ei pitäisi vaikuttaa Valtiokonttorin asiakkaiden saamiin maksuihin. Pankit ovat kertoneet, että ne pyrkivät turvaamaan sekä henkilö- että yritysasiakkai...
Rahoitusalan työnseisaus 28. - 29.12.2017 ei vaikuta Valtiokonttorin asiakkaiden saamiin maksuihin loppuvuonna. Pankit ovat kertoneet, että ne pyrkivät turvaamaan sekä henkilö- että yritysa...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 2/2017 on julkaistu. Laina-asiakkaidemme sähköinen asiointipalvelu laajenee tammikuussa koskemaan myös aravalaina-asiakkaita. Tiesi...
Valtiokonttori ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) järjestivät 23.11.2017 alueseminaarin kunnille ja vuokrataloyhteisöille valtion rahoittaman asuntokannan kehittämisestä ja kuntien asum...
Kuntakirje 2/2017 on julkaistu. Kirjeessä on tietoja aravalainojen korkomuutoksista. Lue kirje >> 

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot