Sopimussuhteen muutokset

Yritysjärjestelyistä (esim. sulautuminen, jakautuminen tms.) ja yrityksen omistussuhteissa tapahtuvasta olennaisesta muutoksesta on ilmoitettava kirjallisesti Business Finlandille. Business Finland ilmoittaa Valtiokonttorille puoltavatko vai vastustavatko he ehdotettua yritysjärjestelyä.

Yritys ei saa siirtää projektia kolmannelle osapuolelle ilman Business Finlandin lupaa. Jos yritys aikoo myydä liiketoimintansa, johon kyseinen projekti kuuluu, tulee myynnistä hyvissä ajoin etukäteen kirjallisesti ilmoittaa Business Finlandille.

Siirtopäätöksen saatuaan Valtiokonttori lähettää siirtositoumuksen uudelle lainansaajalle allekirjoitettavaksi.

Business Finlandilla on oikeus purkaa rahoituspäätös, jos myynti tulisi merkitsemään sellaisia olennaisia muutoksia projektin toteuttamista edellyttävissä olosuhteissa, ettei projektin jatkamista voida pitää enää tarkoituksenmukaisena. Purkupäätöksen saatuaan Valtiokonttori perii lainat takaisin.

Julkaistu 26.11.2012 klo 11.15 , päivitetty 29.12.2017 klo 14.12
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun