Lainan ehdot

Tuotekehityslainan ja pääomaehtoisen tuotekehitys- tai perustamislainan laina-aika on enintään 10 vuotta, joista enintään viisi ensimmäistä lainavuotta voivat olla lyhennyksistä vapaita.

Tuotekehityslainan ehdot:

 • Korko on kolme prosenttiyksikköä alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään yksi prosentti.
 • Myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta.

Pääomaehtoisen tuotekehitys- ja perustamislainan ehdot:

 • Laina-aika alkaa lainan ensimmäisen erän nostamisesta. Todellinen laina-aika muodostuu alkuperäistä pidemmäksi, koska lainan eräpäivä on sidottu lainansaajan tilikauden päättymiseen eikä lainan ensimmäisen erän nostopäivään.
   
 • Tuotekehityslainan korko on yhden prosenttiyksikön alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin vähintään kolme prosenttia. Korkoa on maksettava siitä lukien kun laina tai sen osa on nostettu. Koron laskentakausi on tilikausi. Perustamislainan korko on kulloinkin voimassa oleva peruskorko, kuitenkin aina vähintään neljä prosenttia.
   
 • Lainansaaja maksaa korkoa lainapääomalle vain, jos lainan ottaneella yhteisöllä on voitonjakokelpoisia varoja vastaava määrä. Lainalle kuitenkin kertyy korkoa myös niiltä tilikausilta, joilta vahvistettava tilinpäätös ei osoita voitonjakokelpoisia varoja (sovelletaan vanhan osakeyhtiölain (734/1978) aikana myönnettyihin lainoihin).
   
 • Lainansaaja maksaa pääomaa takaisin vain, jos lainan ottavan yhteisön sidotulle omalle pääomalle jää täysi kate (sovelletaan vanhan osakeyhtiölain (734/1978) aikana myönnettyihin lainoihin).
   
 • Lainansaaja maksaa korkoa ja pääomaa takaisin vain siltä osin kuin lainanottaneen yhteisön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän (sovelletaan 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain (624/2006) aikana myönnettyihin lainoihin).
   
 • Jos pääomaehtoisen lainan pääoma tai korko on edellä mainitun vuoksi laina-ajan päätyttyä kokonaan tai osittain takaisin maksamatta, pitenee laina-aika siihen asti, kunnes laina on kokonaisuudessaan maksettu takaisin.
   
 • Myönnetään pääsääntöisesti ilman vakuutta.

Tarkemmat lainaehdot on kuvattu Valtiokonttorissa laaditussa velkakirjassa. Kopion velkakirjapohjasta voi tarvittaessa tilata sähköpostitse osoitteesta yritysluotot(at)valtiokonttori.fi.

Julkaistu 23.11.2012 klo 14.28 , päivitetty 14.5.2018 klo 11.27
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun