Metsänparannuslainat

Valtio tukee toimenpiteitä, joilla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Rahoitusta voi saada joko avustuksena tai lainana, jota haetaan metsäkeskukselta. Metsäkeskukset ovat myöntäneet metsänparannuslainoja vuodesta 1967 lähtien metsänparannuslain nojalla ja vuodesta 1997 lähtien kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla.

Valtiokonttori hoitaa sekä vanhojen että uusien metsänparannuslainojen laskutuksen ja muut lainojen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

Vanhat metsänparannuslainat

Metsäkeskukset myönsivät metsänparannuslainoja 1.1.1967–31.12.1996 metsänparannuslain nojalla. Lainojen korko on 4 % ja vuotuismaksun suuruus 6, 8, 12 tai 20 % sopimuksesta riippuen. Eräpäivä on vuosittain 15.5., mutta korko lasketaan 31.5. saakka. Lainan hoitomaksu on 10,00 euroa vuodessa, ja se peritään kerran vuodessa eräpäivän yhteydessä tai muuna aikana suoritetun loppuunmaksun yhteydessä.

Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyskorkoa viivästyneelle lyhennykselle.

Laina-aika on enintään 35 vuotta. Lainat voidaan diskontata ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä (diskonttaus on tulevan maksun nykyarvon laskemista). Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Lainoihin liittyvä lainsäädäntö:    
Metsänparannuslaki (413/1967) 
Metsänparannuslaki (140/87)

Uudet metsänparannuslainat

Metsäkeskukset ovat myöntäneet metsänparannuslainoja 1.1.1997 lukien kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla. Lainojen korko on 4 % ja vuotuismaksun suuruus 6, 8, 12 tai 20 % sopimuksesta riippuen. Eräpäivä on vuosittain 15.5., mutta korko lasketaan 31.5. saakka. Lainan hoitomaksu on 10,00 euroa vuodessa, ja se peritään kerran vuodessa eräpäivän yhteydessä tai muuna aikana suoritetun loppuunmaksun yhteydessä.

Jos lainan lyhennystä ja korkoa ei makseta eräpäivään mennessä, lainansaajan on maksettava viivästyskorkoa viivästyneelle lyhennykselle.

Laina-aika on enintään 35 vuotta. Lainat ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Lainoihin liittyvä lainsäädäntö: Kestävän metsätalouden rahoituslaki (1094/96)

Laina-aikaiset vakuusmuutokset ja lykkäykset

Valtiokonttorilla ei ole oikeutta suostua laina-aikaisiin vakuusmuutoksiin, vaan asiasta päättää metsäkeskus.

Valtiokonttori voi myöntää lykkäyksiä metsänparannuslainoihin. Metsänparannuslainoille lyhennyksen ja/tai koron lykkäyksiä voidaan myöntää vain yhden kalenterivuoden aikana erääntyville lyhennyksille ja koroille kerrallaan ja enintään 1 tai 2 vuotta. Laina-aika voi lykkäyksien seurauksena pidentyä enintään 8 vuotta. Lykkäysajalta ei peritä korkoa.

Lykkäystä haetaan Valtiokonttorin lomakkeella.

PDF Metsänparannuslainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)
Julkaistu 27.11.2012 klo 10.47 , päivitetty 21.4.2017 klo 10.50
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot