Maaseutuluotot

Maaseutuluotot on yhteisnimitys lainoille, joita myönnetään maa- ja metsätalouselinkeinojen ja maaseudun elinolojen kehittämiseksi.

Maaseutuluottoihin kuuluvat kolttalainat, metsänparannuslainat, peruskuivatuslainat, uusjakolainat, maanparannuslainat ja kauppahintasaatavat. Uusia maanparannuslainoja ja kauppahintasaatavia ei enää myönnetä.

Kolttalainat ja peruskuivatuslainat myönnetään ELY-keskuksesta, metsänparannuslainat metsäkeskuksesta ja uusjakolainat Maanmittauslaitokselta.

Valtiokonttori hoitaa lainojen ja kauppahintasaatavien laskutuksen ja muut lainojen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

Tilastot >

Asiakaspalvelu: puh. 0295 50 3010 arkisin klo 10.00–15.00.
Sähköposti: maaseutuluotot(at)valtiokonttori.fi

Yhteystiedot >

Laskutus
Lainoista annettavat todistukset
Lainan siirto
Laina-aikaiset vakuusmuutokset
Korkoihin ja lyhennyksiin myönnettävät lykkäykset
Lainasuhteen päättyminen

Laskutus

Valtiokonttori lähettää laskun 3–4 viikkoa ennen eräpäivää. Lainansaajan on huolehdittava siitä, että Valtiokonttorissa on lainansaajan oikeat osoitetiedot. Osoitteenmuutoksesta voi ilmoittaa osoitteenmuutoslomakkeella.

PDF MMM-lainojen siirtohakemus/osoitteenmuutoslomake (pdf)

Jos lainansaaja haluaa maksaa lainan osittain tai kokonaan muuna aikana, maksamiseen liittyviä neuvoja voi kysyä puh. 0295 50 3010 tai maaseutuluotot(at)valtiokonttori.fi.

Lainoista annettavat todistukset

Lainansaaja voi laina-aikana tilata lainoja koskevia tiliotteita ja vakuustodistuksia Valtiokonttorista. Todistukset ovat maksullisia, ja niiden hinnat löytyvät alla olevasta palveluhinnastosta.

PDF Palveluhinnasto

Saldotiedot lainoista ja muista valtion saamisista annetaan ainoastaan lainansaajalle itselleen. Lainansaaja voi myös antaa nimetylle henkilölle valtakirjan, jolla kyseinen henkilö valtuutetaan lainansaajan puolesta saamaan lainaa koskevat tiedot Valtiokonttorista

Tilauspyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen maaseutuluotot(at)valtiokonttori.fi.

Lainan siirto

Kiinteistön omistajan vaihtuminen ei nykyään automaattisesti siirrä lainavastuuta. Kiinteistön omistajien/velallisen vaihtuessa tulee entisen ja uuden omistajan huolehtia lainan siirtohakemuksen toimittamisesta Valtiokonttoriin.

Laina voidaan siirtää uudelle omistajalle vain, jos entinen lainansaaja ja kiinteistön uusi omistaja ovat tehneet siirrosta ja velkavastuusta vapauttamisesta kirjallisen sopimuksen. Asiakirja, johon kiinteistön luovutus perustuu (kauppakirja, perukirja, perinnönjakokirja tai muu saantokirja), on toimitettava Valtiokonttoriin.

Valtiokonttori tekee siirtopäätöksen metsänparannuslainojen ja uusjakolainojen osalta niissä tapauksissa, joissa lainan takaisinmaksu on alkanut. Jos lainan myöntäjäviranomainen ei ole vielä tehnyt lainan takaisinperintäpäätöstä eikä lainaa ole tallennettu Valtiokonttorin tietojärjestelmään, lainan siirtopäätöksen tekee metsäkeskus (metsänparannuslainat) tai Maanmittauslaitos (uusjakolainat). Maanparannuslainojen, peruskuivatuslainojen ja kauppahintasaamisten sekä kolttalainojen osalta päätöksen tekee aina ELY-keskus.

Valtiokonttori voi siirtää lainan vain, jos koko kiinteistö, johon lainan kiinnitys on vahvistettu, on luovutettu uudelle omistajalle. Mikäli lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä on luovutettu vain määräala ja lainan siirtoa haetaan määräalan omistajalle, tulee lainan siirtoon ja vakuuden muutokseen saada lainan myöntäneen viranomaisen (ELY-keskus, Maanmittauslaitos tai metsäkeskus) suostumus. Myös alkuperäisen lainan ja kiinnityksen jakaminen omistussuhteiden muutoksen johdosta useampaan kiinteistöön kohdistuvaksi lainaksi ja kiinnitykseksi edellyttää lainan myöntäjän päätöstä.

Hyväksymistä lainan siirrolle haetaan Valtiokonttorin lomakkeella.

PDF MMM-lainojen siirtohakemus/osoitteenmuutoslomake (pdf)

Laina-aikaiset vakuusmuutokset

Lainan myöntäneellä viranomaisella (metsäkeskus, Maanmittauslaitos tai ELY-keskus) on valtion panttioikeuden haltijana toimivalta suostua laina-aikaisiin vakuusmuutoksiin. Vakuusmuutos voi olla tarpeellinen esimerkiksi, jos lainan vakuutena olevasta kiinteistöstä ollaan myymässä määräala, joka halutaan vapauttaa valtion saatavan kiinnityksestä.

Valtiokonttorilla ei ole oikeutta antaa suostumusta laina-aikaisiin vakuusmuutoksiin, vaan näissä tilanteissa tulee aina kääntyä lainan myöntäneen viranomaisen puoleen.

Korkoihin ja lyhennyksiin myönnettävät lykkäykset

Valtiokonttori voi myöntää velallisen taloudellisen tilanteen perusteella lykkäystä uusjakolainojen ja metsänparannuslainojen vuosimaksujen suorittamiseen. ELY-keskus päättää maksuhelpotuksista kauppahintasaatavien, peruskuivatuslainojen ja kolttalainojen osalta.

Lykkäyshakemus käsitellään ennen vuotuismaksun eräpäivää, jos hakemus on lähetetty Valtiokonttoriin viimeistään kaksi kuukautta ennen eräpäivää. Viimeistään vuotuismaksun eräpäivänä saapuneet hakemukset otetaan kuitenkin huomioon.

PDF Uusjakolainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)
PDF Metsänparannuslainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)

Panttikirjausmerkinnän poistaminen lainasuhteen päättyessä

Kun laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin, Valtiokonttori pyytää, että rekisteriviranomainen poistaa panttikirjausmerkinnän kiinnitysrekisteristä (rasitustodistuksesta). Kauppahintasaatavien osalta Valtiokonttori ilmoittaa saatavan takaisinmaksusta ELY-keskukselle, joka hoitaa panttikirjausmerkinnän poistamisen kiinnitysrekisteristä.

Julkaistu 10.9.2013 klo 6.00 , päivitetty 31.8.2018 klo 13.06
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot