Korkotuet yhteisöille

Valtaosan eri yhteisöille myönnetyistä korkotukilainoista muodostavat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymät asumisen sektorin korkotukilainat. Korkotukilainat kohdistuvat taloyhtiöiden rakentamiseen, peruskorjaukseen ja hankintaan.

Lisäksi korkotukea maksetaan muiden viranomaisten korkotuettavaksi hyväksymiin hankkeisiin, muun muassa vesihuollon, turvavarastoinnin sekä kehitysavun hankkeisiin.

Asumisen korkotukilainat

Vuokra-asuntojen ja asumisoikeusasuntojen korkotukijärjestelmä on vaihtoehtoinen tukimuoto aravalainojen rinnalla. Korkotuen piiriin voidaan hyväksyä vuokra-asunnon tai asumisoikeustalon rakentamista, hankintaa tai perusparantamista varten myönnetty laina. Lisäksi korkotukilainoja myönnetään osaomistuskohteille ja asunto-osakeyhtiötalon rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyy lainat korkotuelliseksi.

Hakemus jätetään kunnalle, joka päättää vuosittaisista hakuajoista. Hankkeen rahoituksen myöntää rahoituslaitos tai kunta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) puolestaan hyväksyy lainan korkotukilainaksi. Korkotuen hakemisen ohjeet löytyvät ARAn sivuilta. Valtiokonttori maksaa korkotuen lainan myöntäneelle rahoituslaitokselle.

Korkotukilainoilla on valtion täytetakaus (paitsi asunto-osakeyhtiötalon rakentamis- ja peruskorjauslainoilla). Takaus korkotukilainalle tulee voimaan suoraan lain nojalla.

Korkotuen tarkemmat ehdot löytyvät ympäristöministeriön tuotekortilta.

Korkotukilainojen lainaehto- ja vakuusmuutokset

Vuokratalo- ja asumisoikeustaloyhteisöjen korkotukilainojen lainaehtomuutosten ja vakuusmuutosten käsittelyt siirtyivät 30.12.2015 vahvistetulla lakimuutoksella (1713/2015) vuoden 2016 alussa ARAsta Valtiokonttoriin.

Lainaehto- ja vakuusmuutoksia haetaan kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tulee olla päivätty ja lainansaajan kaupparekisterin mukaisen nimenkirjoittajan allekirjoittama. Hakemuksessa tulee yksilöidä lainat ja siitä tulee ilmetä, millaisesta muutoksesta on kysymys.

Hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen korkotuki(at)valtiokonttori.fi tai postitse osoitteeseen Valtiokonttori, Asuntoluotot ja valtiontakaukset, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI.

Lisätietoja lainaehto- ja vakuusmuutoksista voi tiedustella:
puh. 0295 50 2248
korkotuki(at)valtiokonttori.fi

Korkotuen maksaminen

Korkotuen maksaminen alkaa korkotukilainan nostamisen jälkeen. Valtiokonttori maksaa osan lainansaajan korosta suoraan lainan myöntäneelle rahoituslaitokselle. Korkotuki maksetaan lainan eräpäivinä kaksi kertaa vuodessa (6 kk:n välein). Korkotuen määrä ja kesto on rajattu säännöksissä ja vaihtelee lainatyypin mukaan.

Yhteisöille myönnettävissä korkotukilainoissa tuen myöntänyt viranomainen toimittaa korkotukilainapäätöksen Valtiokonttorille, jossa korkotukilaina hallinnoidaan.

Rahoituslaitokset lähettävät korkotuen maksun edellyttämät asiakirjat Valtiokonttorille ennen korkotuen ensimmäistä laskutusta eli koron eräpäivää. Tarvittavien asiakirjojen vaatimukset vaihtelevat lainatyypin mukaan ja tarkempia tietoja Valtiokonttorille toimitettavista asiakirjoista saa ohjeista tai palvelunumerostamme 0295 50 2248 arkisin klo 10.00–12.00.

Ohje: Kehitysavun korkotuen veloitus Valtiokonttorilta (pdf)

Julkaistu 10.9.2013 klo 5.00 , päivitetty 16.8.2018 klo 16.33
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot