Tuetun asuntosäästämisen (ASP) ikäraja alenee 15 vuoteen heinäkuun alusta alkaen  (23.5.2016)

Tasavallan Presidentti on tänään vahvistanut lain, jolla asuntosäästöpalkkiolakia (ASP) on muutettu siten, että jo 15 vuotta täyttänyt voi ryhtyä asuntosäästötallettajaksi. Edellytyksenä on, että asuntosäästösopimuksessa sovitaan, että talletukset koostuvat alaikäisen omalla työllään ansaitsemistaan varoista. Tällaisiksi varoiksi katsotaan myös omatoimisesti hankitun omaisuuden tuotto.

Ikärajan alentamisen vuoksi myös lisäkoron maksuaikaa koskevaa säännöstä on muutettu. Yleensä lisäkorkoa maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä kalenterivuodelta. Nyt lainmuutos mahdollistaa sen, että 15 vuotta täyttänyt nuori ja pankki voivat sopia, että lisäkoron maksuaika alkaa joko tallettamisen aloittamisajankohtana tai silloin, kun asuntosäästötallettaja täyttää 18 vuotta. Ennen lisäkoron maksuajan alkamista ASP-talletukselle maksetaan yhden prosentin korko. Pankin kanssa sovittavan lisäkoron suuruus on 2–4 prosenttia.

ASP on nuoren ensiasunnon oston tukemiseen tarkoitettu järjestelmä. Muutoksen voimaantultua asuntosäästötallettajaksi voi ryhtyä henkilö, joka ennen tallettamisen aloittamista on täyttänyt 15 vuotta mutta ei 40 vuotta.

ASP-ikärajan alentaminen perustuu pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan.

Laki tulee voimaan 1.7.2016.

Lähde: ympäristöministeriön tiedote 20.5.2016



Julkaistu 23.5.2016 klo 10.03 , päivitetty 23.5.2016 klo 10.10 Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun