ASP ja uudiskohteet

ASP-tallettaja voi saada ASP-edut myös rakennettavasta uudiskohteesta hankkimansa ensiasunnon (vähintään 50 % asunto-osakkeista) rahoittamiseksi.

Asunnon ennakkomarkkinoinnin yhteydessä maksettavaan varausmaksuun ei voi vielä käyttää ASP-säästöjä/ASP-lainaa, sillä niiden nostaminen edellyttää asunnon kaupanteon toteutumista.

Uudisrakennuskohteen myyntihinta tai velaton hinta jakautuu yleensä useaan erään, joissa maksetaan:

1) kaupanteon (kauppakirjan allekirjoitus) yhteydessä kauppa/myyntihinnan 1. erä
2) rakentamisaikana kauppahinnan eriä
3) valmistumisen jälkeen loppukauppahinta
4) asuntoon kohdistuva yhtiövelan osuus (jos halutaan maksaa pois)
5) asuntoon kohdistuvan tonttiosuuden lunastushinta

Kun ASP-tallettajan omasäästöosuus on täyttynyt, voidaan asunnon kauppahintaa maksaa ASP-säästöillä ja ASP-lainalla kauppakirjassa sovitun maksuohjelman mukaan seuraavasti:

1) Kauppahinnan 1. erä

Kauppahinnan 1. erä maksetaan ASP-säästöistä ja tarvittaessa nostetaan lisäksi ASP-korkotukilainaa tai lisälainaa. ASP-säästöt käytetään kauppahinnan maksuun aina ennen lainan nostamista.

2) Rakentamisaikana maksettavat erät

Rakentamisen aikana maksuun tulevat kauppahinnan erät maksetaan ensin lopuilla ASP-tilin säästöillä ja sitten ASP-lainalla tai lisälainalla.

3) Kauppahinnan viimeinen erä

Loppukauppahinta maksetaan mahdollisilla lopuilla ASP-säästöillä ja sitten ASP-lainalla tai lisälainalla.

4) Yhtiövelan osuus

Asuntoon kohdistuva yhtiölainaosuus voidaan niin sovittaessa ottaa osaksi ASP-rahoitusta. Tällöin 10 prosentin säästöosuus lasketaan asunnon velattomasta hinnasta. Jos ASP-lainaa halutaan käyttää yhtiölainaosuuden maksamiseksi, niin asiasta sovitaan pankin kanssa asunnon kaupantekopäivään mennessä. Yhtiölainan osuus maksetaan ASP-korkotukilainalla tai lisälainalla, kun se yhtiön ehtojen mukaan on mahdollista.

5) Asuntoon kohdistuvan tonttiosuuden lunastushinta

Lunastettu tonttiosuus ei voi sisältyä ensiasunnon hankintaan myönnettävään ASP-rahoitukseen. Perusteluna on, että lunastettava tonttiosuus ei tule osakkaan nimiin, vaan asunto-osakeyhtiön nimiin.

Uudisrakentamiskohteen lisä- ja muutostyöt

Uudiskohteen rakentamisvaiheessa ostajan huoneistoon teettämät lisä- tai muutostyöt voidaan laskea osaksi asunnon kokonaishintaa, jolloin niiden kustannukset voivat sisältyä myös ASP-lainaan.

Ryhmärakentaminen

Pääkaupunkiseudulla uutena asunnon rakentamismuotona on ns. ryhmärakentaminen. ASP-tallettaja voi olla mukana ryhmärakennushankkeessa ja rahoittaa omistukseensa tulevan asunnon (tai sen osuuden) ASP-säästöillä ja ASP-lainalla, joita voi nostaa rakentamisen edistymisen mukaisissa erissä.

ASP-säästöt ovat vielä kesken

ASP-säästäjä voi tehdä uudiskohteen asuntokaupan ennen ASP-säästöjen täyttymistä, kun vähintään puolet (4 erää) on talletettuna ennen kohdan 1) tilannetta. Uudiskohteen hankinnassa tämä tarkoittaa sitä, että ennen lopullisen ASP-säästön täyttymistä maksuun tulevat asunnon kauppahinnan erät voidaan maksaa ns. väliaikaisrahoituksella (pankista nostettavalla asuntolainalla). Nettisivullamme on tarkempia tietoja mahdollisuudesta käyttää ns. väliaikaisrahoitusta ASP-asunnon hankintaan (ks. Usein kysyttyä).

Julkaistu 23.11.2012 klo 14.30 , päivitetty 15.9.2014 klo 9.01
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun