Velan maksaminen

Kiinteäehtoiset lainat
Avustusluonteiset perusparannuslainat
Vuosimaksulainat
KS-lainat

Uusia lainoja ei enää myönnetä, mutta kaupan yhteydessä aravalaina voidaan siirtää uudelle omistajalle (ks. velallisen vaihtuminen).

Kiinteäehtoiset lainat

Muiden kuin lainaryhmän 1065 lyhennykset ja korot erääntyvät kaksi kertaa vuodessa, maaliskuun ja syyskuun viimeisinä päivinä. Lainaryhmän 1065 korot ja lyhennykset erääntyvät helmikuun ja elokuun viimeisinä päivinä ja korkoprosentti on muista lainoista poiketen 6,0 %.

Kiinteäehtoisten aravalainojen koroista ja lyhennyksistä on säädetty asetuksilla ja ne perustuvat velkakirjaehtoihin.

Lyhennys määräytyy lainan tyypin ja myöntämisvuoden perusteella ja ilmenee velkakirjaehdoista.

Avustusluonteiset perusparannuslainat

Avustusluonteisuus tarkoittaa, että yli 65-vuotias heikossa taloudellisessa asemassa oleva lainansaaja saa eräpäivittäin erääntyvät lyhennykset ja korot anteeksi, kun hän niiden erääntyessä asuu asunnossa ja omistaa sen.

Lisätietoja >>

Vuosimaksulainat

Vuosimaksulainojen eräpäivät ovat vuosittain helmikuun ja elokuun lopussa.

Lainan ensimmäinen vuosimaksu on asetuksella määrätty prosenttiosuus lainan alkuperäisestä määrästä. Prosenttiosuus vaihtelee lainan vuosimaksun tason ja myöntämisvuoden perusteella. Vuosimaksun tasoon vaikuttavat pääosin lainansaajan tulot ja varallisuus.

Vuosimaksu sisältää lainan koron ja lyhennyksen. Laina-aika ei ole kiinteä, vaan se määräytyy lähinnä vuosimaksun lähtötason sekä inflaatiokehitykseen sidotun koron ja vuosimaksun vuotuisen nousun perusteella. Vuosimaksu tarkistetaan vuosittain edellisen heinäkuun lopun kuluttajahintaindeksin muutoksella lisättynä 1 prosenttiyksiköllä (ks. taulukko).

Valtioneuvoston asetus 114/2001, voimaan 1.3.2001
Taulukko: Omistusaravalainojen vuosimaksukorot (pdf)

KS-lainat

Vuonna 1996 myönnettyjen KS-lainojen sekä lainaryhmän 1031 lyhennykset ja korot erääntyvät kaksi kertaa vuodessa, helmikuun ja elokuun viimeisinä päivinä.

Vuosimaksukausi alkaa aina käyttöönottoilmoitusta/omaksilunastamista seuraavan maaliskuun alusta ja lainan eräpäivät ovat helmikuun ja elokuun viimeinen päivä. Lainojen lyhennyksistä ja koroista on säädetty asetuksella.

Lainoilla on kiinteä lainatyypin mukainen lyhennystaulukko.

Korko

Perittävä korko määräytyy vuosittain vahvistetun viitekoron perusteella, mutta kuitenkin peritään vähintään asetuksen mukaista korkoa, joka on 3,15 %.

Taulukko: Vuoden 1996 lainojen korot (pdf) (17 Kt)

Julkaistu 29.11.2012 klo 12.34 , päivitetty 13.10.2017 klo 16.35
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun