Velallisen vaihtuminen ja vastuusta vapauttaminen

Laina voidaan siirtää, kun tapahtuu asunnon luovutus, kauppa tai asunto siirtyy perintönä, ja siirron edellytykset täyttyvät.

Lainojen siirtämisedellytykset ovat periaatteessa samat kuin lainojen myöntämisedellytykset.

Siirrettäessä lainaehdot ovat pääsääntöisesti alkuperäisen lainan mukaiset, myös enimmäislainoitusprosentit.

Enimmäislainoitusprosentit lasketaan kauppahinnasta. Lisäksi lainoitusta koskevat samat rajoitukset kuin myöntämisessä. Näitä ovat muun muassa tulot ja varallisuus sekä henkilöluvun mukaiset lainoitettavat neliöt.

Velkavastuusta vapauttaminen voi tulla kysymykseen, jos esimerkiksi toinen yhteisvastuullisista puolisoista kuolee tai avioeron vuoksi tapahtuu ositus. Velkavastuusta vapauttamisen hakumenettely ja ilmoitus päätöksestä tapahtuu pääsääntöisesti samoin periaattein kuin siirron yhteydessä.

Tulorajat: Valtioneuvoston asetus 730/2006

Avustusluonteisen perusparannuslainan siirtoa tai velkavastuusta vapauttamista harkitessa on otettava huomioon lainaryhmää koskevat poikkeavat säädökset ja ohjeet.

Tarkentavia ohjeita:

PDF Pitkäaikaisten avustusluonteisten perusparannuslainojen takaisinperinnän kohtuullistaminen
PDF Tulkintasuositukset

Lomakkeet:

PDF Lainan siirto / velkavastuusta vapauttaminen
PDF Vuosimaksulainan siirto / velkavastuusta vapauttaminen

Julkaistu 29.11.2012 klo 15.04 , päivitetty 31.3.2016 klo 15.11
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot