Lainaehtojen muutokset

Eri aikoina myönnetyille lainoille myönnetään erilaisia helpotuksia tai muutoksia lainaehtoihin. Keinoina ovat takaisinmaksuerien lykkäykset kiinteäehtoisissa ja KS-lainoissa sekä pienentämiset ja tasomuutokset vuosimaksulainoissa.

Lykkäykset
Takaisinmaksun pienentäminen
Vuosimaksun tasomuutokset


Lykkäykset

Kunta voi lainansaajasta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi myöntää lainansaajan hakemuksesta lainan lyhennysten ja korkojen maksamiseen lykkäystä. (Asetus arava-asetuksen muuttamisesta 7.2.1997 nro 119/1997)

PDF Lykkäystaulukko
PDF Asuntolainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys


Lainamaksun pienentäminen

Lainamaksun pienentäminen koskee vuosimaksulainoja.

Kunta voi lainansaajasta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi myöntää lainansaajan hakemuksesta lainan lyhennysten ja korkojen maksamiseen lainamaksun pienentämistä. Lainansaajan on toimitettava hakemus kunnalle viimeistään kolme kuukautta ennen vuosimaksun eräpäivää. (Asetus arava-asetuksen muuttamisesta 7.2.1997 nro 119/1997)

Vuosimaksulainalle (myönnetty 1991–1995) voidaan tehdä lainaehtojen helpotuspäätös, jota tässä kutsutaan lainamaksun pienentämispäätökseksi. Päätöksellä voidaan kerralla pienentää enintään kahden eräpäivän lainamaksua aina nollaan euroon asti. Laina-aikana voidaan pienentää enintään kymmentä vuosimaksun erää.

Maksamatta jäävä koron määrä pääomittuu. Lainaehtojen mukaiset vuosimaksun puolikkaat velotaan tulevina eräpäivinä normaalisti, sillä pienentämispäätöksen vaikutuksesta laina-aika ainoastaan pitenee. Laina-aika ei saa ylittää 25 vuotta. Päätöksen perusteet ovat vastaavanlaiset kuin lykkäyspäätöksissä.

PDF Asuntolainan vuosimaksun pienentäminen

Vuosimaksun tasomuutokset

Vuosimaksulainojen tasomuutos voidaan myöntää vain vuosimaksulainoille.

Alimman tai keskimmäisen tason vuosimaksua korotetaan viidennen vuotuisen tarkistuksen yhteydessä ylimmälle tasolle. Korotus tapahtuu automaattisesti. Kunta voi kuitenkin valtioneuvoston määräämin perustein (Valtioneuvoston asetus 730/2006) lainansaajan hakemuksesta päättää, että vuosimaksun tasoa ei koroteta tai että alimman tason vuosimaksu korotetaan vain keskimmäiselle tasolle (Arava-asetuksen (1587/93) 23 §).

Valtioneuvoston asetus 730/2006

PDF Vuosimaksulainan tasokorotuksen lykkääminen

Julkaistu 29.11.2012 klo 14.38 , päivitetty 31.3.2016 klo 15.10
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot