Vuosimaksulainat

Valtiokonttori velkoo maksamansa lainat takaisin lainaehtojen mukaisesti säädöksissä määrättyinä eräpäivinä. Vuosimaksulainojen eräpäivät ovat vuosittain 28.2. ja 31.8. Erityisissä tapauksissa lainoilla voi olla myös yksilöllisiä eräpäiviä sovitun mukaisesti.

Uudet vuosimaksulainat

Uusiksi vuosimaksulainoiksi kutsutaan 1.3.2003 ja sen jälkeen myönnettyjä vuosimaksulainoja.

Vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen rakentamis- ja hankintalainojen vuosimaksua tarkistetaan vuosittain toteutuneella inflaatiolla.

Lainansaaja maksaa vuosimaksukorkona vähintään perusomavastuukoron, joka on 3,4 %. Tähän lisätään lainavuosien mukaan määräytyvä prosenttiosuus perusomavastuukoron ylittävästä vuokra-aravalainan viitekoron osuudesta. Viitekorko määräytyy valtion kymmenen vuoden obligaatiolainojen kolmen vuoden keskikoron pohjalta. Perusparannuslainojen korko määräytyy kuitenkin samoin kuin ennen 1.3.2003 myönnettyjen lainojen osalta. Kaikkien näiden vuosimaksulainojen enimmäiskorko on 6 %. Korko on enintään korkokaton suuruinen, mutta kuitenkin aina enintään vuosimaksun suuruinen.

Vuokratalon ja -asunnon rakentaminen ja hankinta (lainaryhmät 1400, 1403, 1410, 1411)
Asumisoikeustalon rakentaminen (lainaryhmä 1401)

Lainojen korko kaudella 2018–2019 ja kaudella 2019–2020 on 1,39 %

Pitkäaikainen vuokra-asumisen perusparannuslaina (1340, 1341)
Lainojen korko vuokratalokohteessa on 4,1 % kaudella 2018–2019 ja 1,39 % kaudella 2019–2020. 

Vanhat vuosimaksulainat

Vanhoiksi vuosimaksulainoiksi kutsutaan ennen 1.3.2003 myönnettyjä vuosimaksulainoja.

Vuokra- ja asumisoikeustalojen ja asuntojen rakentamis- ja hankintalainojen vuosimaksua tarkistetaan vuosittain toteutuneella inflaatiolla riippumatta lainan myöntämisajankohdasta. Pitkäaikaisten perusparannuslainojen osalta vuosimaksua tarkistetaan toteutuneella inflaatiolla lisättynä 1,5 prosenttiyksiköllä riippumatta lainan myöntämisajankohdasta. Lainaehdoiltaan muutettujen lainojen (tuotenumero 1307) osalta tarkistus on kuitenkin euromääräinen.

Vuokra- ja asumisoikeustalojen ja -asuntojen rakentamis- ja hankintalainat (lainaryhmät 1300, 1301, 1303, 1304, 1310, 1311)

 • 1990–1991 myönnetyt lainat (kuluttajahintaindeksin muutos + 1,5 %)
  Korko on 0,54 % kaudella 2018–2019 ja kaudella 2019–2020.
 • 1992–28.2.2003 myönnetyt lainat (kuluttajahintaindeksin muutos + 1,95 %)
  Korko on 0,54 % kaudella 2018–2019 ja kaudella 2019–2020.

Näille lainoille on säädetty korkokatto, joka on 0,54 % kaudella 2018–2019 ja kaudella 2019–2020.

Pitkäaikaisen vuokra-asumisen perusparannuslainat (lainaryhmät 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1340, 1341)

 • 1991–31.10.1999 myönnetyt lainat (kuluttajahintaindeksin muutos + 3,5 %, ei korkokattoa)
  Korko on 1.3.2018 alkaen 4,0 % ja 1.3.2019 alkaen 1,39 %.
 • 1.11.1999 lukien myönnetyt lainat (kuluttajahintaindeksin muutos + 3,6 %)
  Korko on 1,39 % kaudella 2018–2019 ja kaudella 2019–2020.

Yhdistetyt perusparannuslainat (lainaryhmät 1334, 1335) ja lainaehdoiltaan muutetut lainat (lainaryhmä 1307)

 • ei korkokattoa
 • korko määräytyy talon iän ja kuluttajahintaindeksin muutoksen mukaan.

Korko yhdistetyissä lainoissa on lainavuodesta riippuen 1.3.2018 alkaen joko 2,5 % tai 4,0 % ja 1.3.2019 alkaen 1,39 %.

Lainaehdoiltaan muutettujen lainojen korko on 1.3.2018 alkaen 5,0 % ja 1.3.2019 alkaen 1,39 %.

Lisätietoa aravalainojen viitekorosta, sovellettavista koroista ja vuosimaksutarkistusten muutoksista saa seuraavista Valtiokonttorin ohjeista:

PDF Vuosimaksut ja korot 1.3.2019
PDF Vuosimaksut ja korot 1.3.2018 lukien
Julkaistu 3.12.2012 klo 14.57 , päivitetty 1.2.2019 klo 11.41
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun