Velan maksaminen

Vuosimaksujärjestelmässä aravalainojen takaisinmaksu perustuu koron ja lyhennyksen sisältävään vuosimaksuun. Laina-aika määräytyy vuosimaksun lähtötason sekä inflaatiokehitykseen sidotun koron ja vuosimaksun vuotuisen nousun perusteella. Lainan enimmäislaina-aika on kuitenkin 45 vuotta.

PDF Vuosimaksujärjestelmän pääpiirteet vuokra-aravalainoissa

Kiinteäehtoiset lainat >>
Vuosimaksulainat >>

Lisätietoa aravalainojen viitekorosta, sovellettavista koroista ja vuosimaksutarkistusten muutoksista saa seuraavista Valtiokonttorin ohjeista:

PDF Vuosimaksut ja korot 1.3.2017 lukien
PDF Vuosimaksut ja korot 1.3.2018 

Velkasuhteen päättyminen

Aravalainasuhde päättyy, kun laina on tullut täysin maksetuksi joko lainaehtojen mukaisesti tai ennenaikaisesti. Tällöin Valtiokonttori palauttaa aravalainaa koskevat laina- ja vakuusasiakirjat lainansaajalle ja vakuuden antajalle.

Palauttamisen yhteydessä Valtiokonttori tutkii muun muassa, onko lainansaajalla samaan kohteeseen voimassa oleva muu laina, jonka vakuusasemaan täysin maksetun lainan palautettava vakuus vaikuttaa. Talletettujen ensisijaisvakuuksien osalta vakuudet voidaan palauttaa, mikäli niitä ei ole tarpeen jättää odottamaan kaikkien ensisijaisvakuuksien palautumista Valtiokonttorille valtiolla olevan ensisijaislainojen takausvastuun vuoksi.

Lainakohteitten vakuutustodistukset palautetaan asianomaiselle vakuutusyhtiölle.

Yleishyödyllisyyskorko

Yleishyödylliset asuntoyhteisöt

Aravalaissa, vuokra-asuntolainojen korkotukilaissa ja asumisoikeustalolainojen korkotukilaissa säädetään yleishyödyllisyyden edellytyksiä. Lisätietoja näistä saa ympäristöministeriön tuotekortilta sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta kohdasta Yleishyödylliset yhteisöt.

Yleishyödyllinen asuntoyhteisö saa tulouttaa omistajalleen kohtuullisen tuoton, joka lasketaan vain omistajan yhteisöön sijoittamille varoille. Tuotto saa olla vähintään kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin valtion viiden vuoden obligaatiolainan korko. Valtiokonttori laskee kohtuullisen tuoton määrittämisessä käytettävän vertailukoron, joka perustuu valtion viiden vuoden obligaatiolainan keskikorkoon. Vertailukorko lasketaan viimeisten 12 kuukauden ajalta kunkin kuukauden viimeisen kaupankäyntipäivän noteerausten perusteella (VNp 1203/1999).

Yleishyödyllisyyskorko >>

Viitekorkopäätökset

Valtiokonttori vahvistaa vuosittain elokuussa erilaisia aravalainoihin liittyviä viitekorkoja. Näitä ovat vuokra-aravalainojen viitekorko, omistusaravalainojen viitekorko, eräiden asuntolainojen viitekorko sekä vuokratalolainojen koron alentamiseen liittyvä viitekorko.

Valtiokonttorin vahvistamat viitekorot >>

Julkaistu 3.12.2012 klo 14.17 , päivitetty 9.10.2017 klo 12.32
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun