Konvertointitakaus

Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta päättää täyte- eli konvertointitakauksen myöntämisestä lainoille, jotka käytetään aravalainojen takaisinmaksuun valtiolle. Lainansaajalle myönnetty laina voidaan hyväksyä takauslainaksi, jos Valtiokonttori arvioi, että lainansaajalla on riittävät edellytykset takauslainan takaisinmaksamiseen. Riittäviä edellytyksiä arvioitaessa otetaan huomioon omistajan maksukyky, ammattitaito ja aiempi toiminta, kohteen sijainti sekä muut vastaavat seikat.

Takauslainaksi voidaan hyväksyä laina, joka on

  • enintään takaisinmaksettavan aravalainan jäljellä olevan pääoman suuruinen
  • lainaehdoiltaan kohtuullinen verrattuna vastaaviin tarkoituksiin yleisesti myönnettävien lainoihin
  • euromääräinen

Takauslainalla on oltava Valtiokonttorin hyväksymä vakuus.

Lainansaajan on käytettävä takauslaina maksamalla valtiolle takaisinmaksettava aravalaina yhdessä erässä kokonaan takaisin.

Takausaika

Takausaika on enintään takaisinmaksettavan aravalainan jäljellä oleva laina-aika lisättynä 10 vuodella. Vuosimaksuina lyhennettävien aravalainojen laina-ajaksi katsotaan 40 vuotta.

Takausmaksu

Lainansaajalta peritään valtiolle kertaluonteinen takausmaksu, jonka suuruus on 0,5 prosenttia myönnetyn takauslainan pääomasta.

Aravarajoitukset

Aravarajoitukset ovat voimassa kuten aiemminkin. Jos takausaika ylittää aravarajoitusten voimassaoloajan, on lisäedellytyksenä, että asunnot säilyvät vuokra-asuntoina koko takausajan.

Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Jos kunnan asuntokannan ja asunto-olojen kehittämisestä on laadittu pitkän aikavälin suunnitelma, pyydämme toimittamaan sen hakulomakkeen liitteenä.

PDF Kunnan vuokra-asumisen kehittämissuunnitelma

Hakeminen

Hakuaika on jatkuva.

Lisätietoa

Hakuohje: Valtion täytetakaus aravalainan takaisinmaksua varten (pdf)
Lomake: Valtion täytetakaus aravalainan konvertointiin (pdf)

Liite 1: Rahoituslaskelma (.xlsx)
Liite 2: Kohdeluettelo (pdf)

Julkaistu 3.12.2012 klo 15.15 , päivitetty 19.3.2018 klo 13.42
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun