Ohjeet

Testaus

Oletko kiinnostunut testaamaan XBRL-muotoisen datan lähettämistä? Onko sinulla CSV-muotoista aineistoa valmiina? Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu on valmis vastaanottamaan testiaineistoja kunnilta.

Taloustietojen siirtopalvelu on valmiina vastaanottamaan sekä XBRL- että CSV-muotoista taloustietoa testimielessä. Lähetettävän aineiston ei tarvitse olla suuri eikä sen tarvitse olla todenperäistä. Kyseeseen voisi tulla esim. kunnan tase, tulos- tai rahoituslaskelma.

Lähettämisen jälkeen pääset tarkastelemaan aineistoasi Hyväksyntäpalveluun ja toteamaan testilähetyksen onnistumisen.

Hyväksytyt ja rekisteripalveluun siirtyneet tiedot ovat saatavilla rajapinnan kautta. Ohjeet rajapinnan testaamiseen.

Ohje tietopalvelun testaajille

Mallitiedosto CSV-aineiston lähettäjälle

Talousarvio ja -suunnitelma.csv 

Lisätietoja: kuntadata@valtiokonttori.fi

XBRL-taksonomian väliversio valmistunut

Viimeisin väliversio XBRL-taksonomiasta on saatavissa täältä.

Kuntatietoluotsi

Kuntatietoluotsi auttaa kuntia taloustiedon uudistuksen läpiviemisessä.

Kuntatietoluotsissa:

  • uudistukseen liittyvä tieto yhdestä paikasta,

  • mahdollisuus vertaistukeen,

  • mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia,

  • löytyy erilaisia toimintaohjeita ja yhdenmukaisia malleja.

Kuntatietoluotsi >

Video Kuntatietoluotsista YouTubessa >

Kuntatieto-ohjelma

Ohjeet-ikoni

Kuntien taloustiedon tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman (Kuntatieto-ohjelma) tarkoitus on kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta.

Yhteen kootut toimenpiteet, joilla Kuntatieto-ohjelman toiminnallinen tavoitetila saavutetaan:

Kuntatalouden tiedonkeruu (TK)

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

YTI – Yhteinen tiedon hallinta – on osa Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset julkisen hallinnon yhtenäiselle tiedon hallinnalle ja vahvistaa tiedon järjestelmällistä ja tavoitteellista määrittelyä ja käsittelyä. Lisäksi hankkeen toimenpiteillä rohkaistaan tehostamaan jo olemassa olevan tiedon monipuolista käyttöä. Julkisen hallinnon toimijoiden kannalta hanke tarkoittaa tiedon tuotannon taustaprosessien digitalisointia.

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelulla on selkeä riippuvuussuhde YTI-hankkeen työpaketteihin:

  • 2 Yhteentoimivuuden menetelmä ja välineet,
  • 4  Kuntien taloustietojen yhteentoimivuus

Kärkihankkeen sivusto

Julkaistu 30.5.2017 klo 16.45 , päivitetty 9.1.2019 klo 8.46
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot