Korvaukset ja etuisuudet - uutiset

Hakusanat


Haku rajattu kohteeseenYdinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
Seuraava
Valtiokonttorilla on puitesopimus sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista ja sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista vuosille 2018 - 2022. Puitesopimuksessa on mukana ...
Valtiokonttori toimeenpanee sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaa ja eduskunnan säätämää lakia sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (1521/2016). Lakia sovelletaan asevelvollis...
Rovajärvellä 6.12.2018 sattuneen vakavan onnettomuuden johdosta olemme koonneet tietoa korvauksista oheen. Asevelvollisen palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan puolisolle j...
Valtiokonttorin vuosittaiset Neuvontapalvelu-päivät sotainvalidien veljeskotien ja hoito- ja kuntoutuslaitosten palveluneuvojille pidettiin tänä vuonna Tampereella 11.-12.10. Paikalla oli kuutisenkym...
Maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkkopäivä 3.10.2018 Tärkeintä nopea kuntoutukseen pääsy Valtiokonttorin järjestämässä toisessa Maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkkopäivässä kes...
Varusmiesliitto ja Valtiokonttori ovat tehneet viestintäyhteistyötä vuodesta 2015 saakka. Yhteistyön tavoitteena on, että jokainen asevelvollinen tuntee oikeutensa korvauspalveluihin jos palveluksen ...
Tervehdimme lämpimästi sotiemme veteraaneja Kansallisena veteraanipäivänä 2018! Veteraaneja elää keskuudessamme tällä hetkellä vajaat 14 000 miestä ja naista. Heidän keski-ikänsä on yli 93 vuo...
Valtiokonttori on yhteistyökumppaneineen keskittänyt viime vuosina runsaasti voimavaroja asevelvollisina vammautuneiden aseman parantamiseksi. Samalla on parannettu kriisinhallintatehtävissä vammautu...
Valtiokonttori huolehtii asevelvollisille sekä kriisinhallintahenkilöstölle palvelusaikana sattuneiden ja tapaturmien ja palvelussairauksien korvaamisesta palveluksen päättymisen jälkeen. Tehtäv...
Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto hidastaa jonkin aikaa korvaushakemusten käsittelyä. Pahoittelemme hieman pidentyneitä käsittelyaikoja. Valtiokonttorin Korvauspalvelut
Rikoksella aiheutetun vahingon korvaamisesta valtion varoista säädetään rikosvahinkolaissa. Kaikkien ennen oikeudenkäyntiä syntyneiden kulujen korvaamisen edellytyksenä valtion varoista on, että...
Kokeilukiihdyttämö on yksi uusista formaateista, joilla rakennetaan valtion hallintoon yhteisöllisyyttä ja keskinäistä sparrailuverkostoa uudella tavalla tekemisen ympärille - asenteella ”töissä valt...
Rahoitusalan työnseisauksen 4. - 5.1.2018 ei pitäisi vaikuttaa Valtiokonttorin asiakkaiden saamiin maksuihin. Pankit ovat kertoneet, että ne pyrkivät turvaamaan sekä henkilö- että yritysasiakkai...
Rahoitusalan työnseisaus 28. - 29.12.2017 ei vaikuta Valtiokonttorin asiakkaiden saamiin maksuihin loppuvuonna. Pankit ovat kertoneet, että ne pyrkivät turvaamaan sekä henkilö- että yritysa...
Kansalaisen asiointitili poistuu käytöstä - Suomi.fi-viestit tilalle Korvauspalveluidemme asiakkaana saat 15.12.2017 alkaen lähettämämme postin sähköisesti Suomi.fi-verkkopalveluun. Otamme ...
Valtiokonttori on kilpailuttanut sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalvelut sekä sotaveteraanien laitoskuntoutuksen vuosille 2018–2022. Kilpailutuksen keskeisenä tavoitteena oli taata asiakkaille hyv...
Raaseporissa 26.10.2017 sattuneen vakavan onnettomuuden johdosta olemme koonneet tietoa korvauksista oheen. Asevelvollisen palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan puolisoll...
Valtiokonttori järjesti kesäkuun 14. päivänä Kehittyvä turvaverkko –tapahtuman >, johon oli kutsuttu osallistujia puolustusvoimista, asevelvollis- ja kriisinhallintajärjestöistä, Siviilikriisin...
Ulkomaan virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaaminen siirtyy Valtiokonttorin hoidettavaksi 1.1.2018. Tulevaa muutosta valmistellaan ja yhtenä toimenpiteenä on asiakasraadin kokoaminen matkava...
Valtiokonttorin järjestämään Kehittyvä turvaverkko -teemapäivään osallistui 14. kesäkuuta reilut 50 asevelvollisten ja kriisinhallintahenkilöstön turvaverkkoasioista kiinnostunutta. Tilaisuudessa ke...