Vahingosta ilmoittaminen ja asian vireilletulo sekä päätöksen antaminen

Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta tai ammattitaudista Valtiokonttorille viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa siitä, kun työnantaja sai tiedon vahinkotapahtumasta. Korvausasia tulee vireille, kun Valtiokonttori on saanut työnantajan tekemän ilmoituksen, vahingoittuneen oman ilmoituksen tai terveydenhuollon toimintayksikön toimittamat potilasmerkinnät.  Valtiokonttori ilmoittaa vahingoittuneelle viipymättä häntä koskevan asian vireilletulosta.

Valtiokonttori aloittaa korvausasian selvittämisen viipymättä ja viimeistään 7 arkipäivän kuluessa vireilletulosta. Valtiokonttorin on annettava päätös viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut asian ratkaisemiseksi riittävät selvitykset.
 

Kohderyhmä: Kaikki
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 16.12.2015 klo 11.18 , päivitetty 16.12.2015 klo 11.17 Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun