Opiskelutapaturmat

Valtiokonttori hoitaa valtion oppilaitosten oppilaiden lakisääteisen tapaturmaturvan.

Milloin opiskelijalla on oikeus korvaukseen?

Opiskelijoilla on oikeus saada työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvausta

Katso:  Ammattitaudit >

Mitkä oppilaitokset ovat korvauksen piirissä?

Tapaturmakorvausta voivat saada henkilöt, jotka opiskelevat valtion

  • ammattioppilaitoksessa
  • ammattikorkeakoulussa
  • ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
  • yliopistossa tai muussa korkeakoulussa. (1.1.2010 tai sen jälkeen sattuneita tapaturmia ei korvata Valtiokonttorista)
  • lukiossa
  • peruskoulussa 7. vuosiluokasta alkaen
  • poliisikoulussa, palo- ja pelastusopistossa, vankeinhoitolaitoksen perus- ja jatkokoulutuksessa ja muissa näihin rinnastettavissa koulutuksissa

Mikä opiskelu ei kuulu korvauksen piiriin?

Korvauksen piiriin ei kuulu opiskelu, jonka tarkoituksena ei ole valmistaa ammattiin tai opiskelu, joka perustuu puhtaasti harrastukseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kansanopistojen, kansalaisopistojen yms. järjestämät harrastepohjaiset kurssit.

Korvauksen piiriin ei myöskään kuulu vahinkotapahtuma, joka sattuu valtion oppilaitoksessa, mutta ei ole sattunut edellä mainitun lain tarkoittamassa opiskeluun liittyvässä työhön rinnastettavassa käytännön opetuksessa. Siten Valtiokonttori ei korvaa esimerkiksi teoriaopinnoissa, ruoka- tai välitunneilla taikka näihin liittyvillä matkoilla sattuvia vahinkotapahtumia.

Liikunta katsotaan työhön rinnastettavaksi olosuhteeksi niiden alojen opiskelijoille, joiden tulevaan ammattiin liittyy lakiin tai viranomaismääräykseen perustuva fyysisen kunnon ylläpitovelvoite.

Korvauksen hakeminen

  1. Opiskelijan on ilmoitettava sattuneesta tapaturmasta oppilaitoksen tapaturma-asiamiehelle tai vastaavalle henkilölle niin pian kuin mahdollista.
  2. Kun oppilaitos saa tiedon opiskelutapaturmasta, oppilaitoksen tapaturma-asiamies tai vastaava henkilö antaa vahingoittuneelle vakuutustodistuksen. Sen tietojen perusteella hoitava lääkäri, sairaala tai apteekki laskuttaa sairaanhoitokustannukset suoraan Valtiokonttorilta.
  3. Oppilaitoksen velvollisuutena on tehdä tapaturmailmoitus mahdollisimman nopeasti Valtiokonttorille.

Korvaukset ja muutoksenhakumenettely määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. 

Katso työtapaturmat >

Lisää aiheesta

Julkaistu 7.12.2012 klo 14.27 , päivitetty 31.8.2017 klo 9.08
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun