Kehittyvä turvaverkko –tilaisuuden jatkot  (7.9.2017)

Valtiokonttori järjesti kesäkuun 14. päivänä Kehittyvä turvaverkko –tapahtuman >, johon oli kutsuttu osallistujia puolustusvoimista, asevelvollis- ja kriisinhallintajärjestöistä, Siviilikriisinhallintakeskuksesta sekä kuntien Ohjaamoista . Tilaisuudelle oli tilausta, paikalla oli yli 50 osallistujaa. Asevelvollisuuden ja kriisinhallintatehtävien aikana ja puolustusvoimien kantahenkilöstölle sattuneet tapaturmat ovat selvästi monia osapuolia huolestuttava asia. Joustavat ja yhdenmukaiset käytännöt ovat tavoitteena.

Tilaisuudesta kerätyn palautteen perusteella sitä pidettiin hyödyllisenä. Ryhmätöiden tuloksien arviointia Learning Cafe -systeemillä pidettiin hyvänä. Jokainen pääsi näkemään toisten ryhmien töiden tulokset ja sai myös antaa oman panoksensa muidenkin ryhmien aihealueisiin. Koko tilaisuus sai yleisarvosanan 8,5 (asteikko 4-10) ja hyödyllisyys työn kannalta, ohjelma ja alustukset sekä keskustelut ryhmissä saivat keskiarvoarvosanan 4 (1: huono – 5: erinomainen).

Ja jatkoa seuraa

Ryhmätöissä esiin nousseet kehittämiskohdat on käyty läpi ja Puolustusvoimien johtavan työ- ja palvelusturvallisuuspäällikön majuri Timo Ryynäsen palautteen perusteella ollaan tänä vuonna lähtemässä jatkotyöskentelyyn kolmella alueella:

  • suunnitellaan yhtenäinen toimintatapa varuskuntiin; miten ja kenelle tapaturmista pitää ilmoittaa, mitä tehdään kun asevelvollinen vapautuu palveluksesta jne.
  • sotilaskouluttajien samanlaisen tiedonsaannin takaamiseksi tehdään yhteistyötä Puolustusvoimien sisäisen viestinnän ja Valtiokonttorin välillä
  • kotiutusprosessi käydään huolellisesti läpi Puolustusvoimien koulutustilaisuudessa Tuusulassa 28.9.2017.

Sekä Puolustusvoimat että Valtiokonttori korjaavat suoraan niiden omaan toimintaan tulleiden palautteiden perusteella käytäntöjään sikäli kuin se on mahdollista.

Tavoitteena 0 tapaturmaa

Valtakunnallisena tapaturmapäivänä 13.10.2017 on Valtiokonttorin asiakas ja yhteistyökumppani Puolustusvoimat mukana Suomi 100 - Tapaturmat 0 –tapahtumassa Vantaalla. Tilaisuuden järjestää Innotiimi. Prikaatikenraali Pasi Välimäki, Karjalan prikaatin komentaja, on alustajana tilaisuudessa.

Karjalan prikaati on mekanisoitujen joukkojen osaamiskeskus, joka tuottaa ja ylläpitää kaikki aselajit käsittäviä valmiusjoukkoja ja kolmen maakunnan paikallisjoukkoja. Prikaati on yksi Suomen suurimmista joukko-osastoista, jossa palvelee ja työskentelee päivittäin lähes 3 500 henkilöä. Tavoitteena on 0 tapaturmaa – joka päivä.
 

Kohderyhmä: Kaikki
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 7.9.2017 klo 15.59 , päivitetty 7.9.2017 klo 15.59

Takaisin sivun alkuun