Henkilötietojen käsittely tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvien korvausasioiden yhteydessä

Vahingoittuneella on oikeus saada henkilötietolain 24 §:n 1 momentin mukainen selvitys henkilötietojensa käsittelystä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen korvausasian yhteydessä. Henkilötietolain 24 §:n takaaman informointivelvollisuuden avulla turvataan se, että rekisteröity on tietoinen itseään koskevien henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Valtiokonttori.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme henkilötietoja tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvien korvausasioiden käsittelemiseksi.

Tietolähteet

Hankimme tietoja niin vahingoittuneelta itseltään, hänen työantajaltaan, hoitolaitoksilta kuin eri viranomaisilta.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Emme luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille ilman asianomaisen henkilön suostumusta tai lain säännöstä. Luovutamme tietoja lain nojalla eri viranomaisille.

Tutustu henkilötietolakiin >

Kohderyhmä: Kansalaiset
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 6.11.2015 klo 10.12 , päivitetty 6.11.2015 klo 10.49 Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun