Tapaturmat kriisinhallintatehtävissä - uutiset

Hakusanat


Haku rajattu kohteeseenYdinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
Maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkkopäivä 3.10.2018 Tärkeintä nopea kuntoutukseen pääsy Valtiokonttorin järjestämässä toisessa Maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkkopäivässä kes...
Valtiokonttori huolehtii asevelvollisille sekä kriisinhallintahenkilöstölle palvelusaikana sattuneiden ja tapaturmien ja palvelussairauksien korvaamisesta palveluksen päättymisen jälkeen. Tehtäv...
Kansalaisen asiointitili poistuu käytöstä - Suomi.fi-viestit tilalle Korvauspalveluidemme asiakkaana saat 15.12.2017 alkaen lähettämämme postin sähköisesti Suomi.fi-verkkopalveluun. Otamme ...
Valtiokonttori järjesti kesäkuun 14. päivänä Kehittyvä turvaverkko –tapahtuman >, johon oli kutsuttu osallistujia puolustusvoimista, asevelvollis- ja kriisinhallintajärjestöistä, Siviilikriisin...
Valtiokonttorin järjestämään Kehittyvä turvaverkko -teemapäivään osallistui 14. kesäkuuta reilut 50 asevelvollisten ja kriisinhallintahenkilöstön turvaverkkoasioista kiinnostunutta. Tilaisuudessa ke...
Valtiokonttorin toiminnan digitalisointihankkeet etenevät. Olemme ottaneet käyttöön sähköisen arkiston, jonne tallennamme saapuvat dokumentit, olivatpa ne paperimuodossa tai valmiiksi digitaalisia. ...
Tiistaina 7.2.2017 annettiin vakuutusturvainfo rauhanturvaajille Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksessa Säkylässä. Infon kuulijoina oli Libanoniin kriisinhallintatehtäviin lähtijöitä, vahvuu...
Valtiokonttori on ottamassa käyttöön uutta korvausjärjestelmää työ-ja sotilastapaturmissa. Korvausjärjestelmän asennus tehdään 3.-12.2.2017, jolloin järjestelmä ei ole korvauspalvelumme käytettävissä...
Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta sekä laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä voimaan Sotilastapaturmalainsäädäntö uudistui 1.1.2...
Asepalveluksessa ja kriisinhallintatehtävissä vahingoittuneiden henkilöiden tapaturma- ja palvelussairauksiin liittyvät korvausasiat aletaan käsitellä erillisten lakien mukaan vuoden 2017 alusta alka...
Osana kansallista kriisinhallinnan veteraaniohjelmaa ja suomalaisen rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi on puolustusministeriö postittanut rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palve...
Yksi Valtiokonttorin Kansalaispalveluiden erityisasiakasryhmistä on kriisinhallintamiehet ja -naiset, joita Suomi lähettää eri puolille maailmaa kriisipesäkkeisiin. Heidän vahinkoturvansa hoidetaan V...
Perjantaina 12.2.2016 otettiin käyttöön chat-yhteys sotilastapaturmissa. Sotilastapaturmat ovat tapaturmia, jotka sattuvat varusmiespalveluksen aikana. Vastuu niiden korvauksista siirtyy Valtiok...