Sotilastapaturmat varusmiespalveluksessa - uutiset

Hakusanat


Haku rajattu kohteeseenYdinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
Valtiokonttori toimeenpanee sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaa ja eduskunnan säätämää lakia sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (1521/2016). Lakia sovelletaan asevelvollis...
Rovajärvellä 6.12.2018 sattuneen vakavan onnettomuuden johdosta olemme koonneet tietoa korvauksista oheen. Asevelvollisen palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan puolisolle j...
Maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkkopäivä 3.10.2018 Tärkeintä nopea kuntoutukseen pääsy Valtiokonttorin järjestämässä toisessa Maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkkopäivässä kes...
Varusmiesliitto ja Valtiokonttori ovat tehneet viestintäyhteistyötä vuodesta 2015 saakka. Yhteistyön tavoitteena on, että jokainen asevelvollinen tuntee oikeutensa korvauspalveluihin jos palveluksen ...
Valtiokonttori on yhteistyökumppaneineen keskittänyt viime vuosina runsaasti voimavaroja asevelvollisina vammautuneiden aseman parantamiseksi. Samalla on parannettu kriisinhallintatehtävissä vammautu...
Valtiokonttori huolehtii asevelvollisille sekä kriisinhallintahenkilöstölle palvelusaikana sattuneiden ja tapaturmien ja palvelussairauksien korvaamisesta palveluksen päättymisen jälkeen. Tehtäv...
Kokeilukiihdyttämö on yksi uusista formaateista, joilla rakennetaan valtion hallintoon yhteisöllisyyttä ja keskinäistä sparrailuverkostoa uudella tavalla tekemisen ympärille - asenteella ”töissä valt...
Kansalaisen asiointitili poistuu käytöstä - Suomi.fi-viestit tilalle Korvauspalveluidemme asiakkaana saat 15.12.2017 alkaen lähettämämme postin sähköisesti Suomi.fi-verkkopalveluun. Otamme ...
Raaseporissa 26.10.2017 sattuneen vakavan onnettomuuden johdosta olemme koonneet tietoa korvauksista oheen. Asevelvollisen palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan puolisoll...
Valtiokonttori järjesti kesäkuun 14. päivänä Kehittyvä turvaverkko –tapahtuman >, johon oli kutsuttu osallistujia puolustusvoimista, asevelvollis- ja kriisinhallintajärjestöistä, Siviilikriisin...
Valtiokonttorin järjestämään Kehittyvä turvaverkko -teemapäivään osallistui 14. kesäkuuta reilut 50 asevelvollisten ja kriisinhallintahenkilöstön turvaverkkoasioista kiinnostunutta. Tilaisuudessa ke...
Valtiokonttorin toiminnan digitalisointihankkeet etenevät. Olemme ottaneet käyttöön sähköisen arkiston, jonne tallennamme saapuvat dokumentit, olivatpa ne paperimuodossa tai valmiiksi digitaalisia. ...
Valtiokonttori on ottamassa käyttöön uutta korvausjärjestelmää työ-ja sotilastapaturmissa. Korvausjärjestelmän asennus tehdään 3.-12.2.2017, jolloin järjestelmä ei ole korvauspalvelumme käytettävissä...
Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta sekä laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä voimaan Sotilastapaturmalainsäädäntö uudistui 1.1.2...
Asepalveluksessa ja kriisinhallintatehtävissä vahingoittuneiden henkilöiden tapaturma- ja palvelussairauksiin liittyvät korvausasiat aletaan käsitellä erillisten lakien mukaan vuoden 2017 alusta alka...
Osana kansallista kriisinhallinnan veteraaniohjelmaa ja suomalaisen rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi on puolustusministeriö postittanut rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palve...
Valtiokonttorin vahingonkorvausasiakas saa nykykäytännön mukaan työtapaturman tai ammattitaudin hoitoon tarvittavat lääkkeet maksutta apteekista silloin, kun lääkäri on merkinnyt lääkemääräykseen tie...
Keväällä aloitettiin Valtiokonttorin työ- ja sotilastapaturmien korvauspalveluissa viestinvälityskokeilu Terveystalon kanssa. Terveystalo valittiin pilotiksi siksi, että sillä on riittävästi vol...
Perjantaina 12.2.2016 otettiin käyttöön chat-yhteys sotilastapaturmissa. Sotilastapaturmat ovat tapaturmia, jotka sattuvat varusmiespalveluksen aikana. Vastuu niiden korvauksista siirtyy Valtiok...