Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta

Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta asetettiin Valtiokonttorin pääjohtajan päätöksellä syksyllä 2011.

Neuvottelukunnassa on jäseniä puolustusministeriöstä, Pääesikunnasta, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Valtiokonttorista ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS).

Neuvottelukunnan tehtävänä on

  • käsitellä sotilastapaturmiin liittyviä periaatteellisia kysymyksiä
  • tehdä linjauksia asioissa
  • tuoda eri osapuolten näkemyksiä ajankohtaisiin asioihin
  • tarkastella asioita monipuolisesti eri näkökulmista lähtien
  • antaa niihin liittyviä toimeksiantoja
  • kuulla tarvittaessa asiantuntijoita.

Olennainen asia on myös vakuutusturvasta tiedottaminen ja tietoisuuden varmistaminen eri yhteistyökanavien kautta. Näin mahdollistetaan Valtiokonttorin korvauslinjan jatkuva seuranta ja ajan tasalla pitäminen, ympäristötekijöistä tuleviin muutoksiin vastaaminen ja varmistetaan asianosaisten oikeusturva.

Neuvottelukunta on neuvoa-antava asiantuntijaelin, joka ei tee päätöksiä eikä ratkaise yksittäistä korvausasiaa.

Neuvottelukunta kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Jokaisesta kokouksesta laaditaan tiedote, jotka julkaistaan pdf-tiedostoina:

23.11.2018 
25.5.2018 
16.2.2018  

22.9.2017 
20.1.2017 

7.10.2016
12.5.2016 
13.1.2016 

19.10.2015 
20.5.2015 ja 1.6.2015 
15.1.2015 

8.10.2014
16.5.2014
18.3.2014

10.9.2013

Julkaistu 4.1.2016 klo 15.47 , päivitetty 10.12.2018 klo 15.12
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun