Sotainvalidien ja rintamaveteraanien etuudet - uutiset

Hakusanat


Haku rajattu kohteeseenYdinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
Valtiokonttorilla on puitesopimus sota- ja sotilasinvalidien hoitopalveluista ja sotainvalidien, -veteraanien ja erityisryhmien kuntoutuspalveluista vuosille 2018 - 2022. Puitesopimuksessa on mukana ...
Toivotamme Hyvää Itsenäisyyspäivää – erityisesti asiakkaillemme sotainvalideille ja sotaveteraaneille! Valtiokonttori ja Valtiokonttorin henkilöstö
Sydämen asialla  24.10.2018
Palveluneuvojat Soile Tornberg ja Laura Ylimäki ovat työssään sydämen asialla. Yksi Valtiokonttorin tärkeistä asiakasryhmistä on sotain...
Valtiokonttorin vuosittaiset Neuvontapalvelu-päivät sotainvalidien veljeskotien ja hoito- ja kuntoutuslaitosten palveluneuvojille pidettiin tänä vuonna Tampereella 11.-12.10. Paikalla oli kuutisenkym...
Tervehdimme lämpimästi sotiemme veteraaneja Kansallisena veteraanipäivänä 2018! Veteraaneja elää keskuudessamme tällä hetkellä vajaat 14 000 miestä ja naista. Heidän keski-ikänsä on yli 93 vuo...
Valtiokonttori on kilpailuttanut sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalvelut sekä sotaveteraanien laitoskuntoutuksen vuosille 2018–2022. Kilpailutuksen keskeisenä tavoitteena oli taata asiakkaille hyv...
​Sosiaali- ja terveysministeriön 1.3.2017 tekemällä päätöksellä on rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnassa vaihtunut kaksi jäsentä. Asiantuntijajäsen, Valtiokonttorin apulaisjohtaja Hans Rant...
Valtiokonttori on julkaissut 15.2.2017 julkisien hankintojen sähköisessä julkaisukanavassa Hilmassa ennakkoilmoituksen/tietopyynnön sotainvalidien hoitoon ja kuntoutukseen sekä sotaveteraanien laitos...
Aluehallintovirastot ovat järjestäneet yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa infokiertueen, joka valottaa veteraanien kotona asumisen tukemisen ja kuntoutuksen tavoitteita vuodelle 2017....
Jos ulkomaalainen vapaaehtoinen Suomen sotien rintamasotilas ei vielä tähän mennessä ole saanut kertaluontoista rintama-avustusta Suomen valtiolta, hänellä on mahdollisuus hakea sitä ensi vuonna...
Osana kansallista kriisinhallinnan veteraaniohjelmaa ja suomalaisen rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi on puolustusministeriö postittanut rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palve...
Infotilaisuus asevelvollisena ennen vuotta 1991 vammautuneille henkilöille ja heidän omaisilleen järjestetään Hämeenlinnan Ilveskodilla 10.11.2016 klo 14 Tiedotustilaisuudessa keskustellaan as...
Hämeenlinnassa sijaitseva, alun perin sotainvalideille suunnattu kuntoutuslaitos ja sairaala Ilveskoti täyttää tänä syksynä 25 vuotta. Se on yksi kuntoutuslaitoksista, joita rakennettiin 1970-luvulta...
Valtiokonttorin Sotaveteraani- ja maksuliikeasioiden tiimissä tehtiin alkuvuodesta asiakastyytyväisyyskyselyt laajalla rintamalla. Tyytyväisyyttä ja kehityskohteita kysyttiin mm. kuntoutuksesta ja la...