Valtiokonttorin sotainvalidien ympärivuorokautiselle hoidolle asettamat vähimmäisvaatimukset

Valtiokonttori on kilpailuttanut sotainvalidien hoitopalvelut vuosille 2018–2022. Valituksi tulemisen edellytyksenä oli muun muassa, että palveluntuottaja ja tarjottu palvelu täyttävät kokonaisuudessaan asetetut vähimmäisvaatimukset.

Ympärivuorokautisen hoidon laadun vähimmäisvaatimukset löytyvät oheisista liitteistä. Laatuvaatimukset ovat voimassa, kun sotainvalidi on

  • Valtiokonttorin korvaamassa ympärivuorokautisessa hoidossa
  • puitesopimuksen mukaisen palveluntuottajan luona.

Vähimmäisvaatimukset on laadittu moniammatillisessa työryhmässä syksyllä 2016. Asiakkaalle määritellään toimintakykyluokka hänen avuntarpeensa mukaan. Osa laadun vähimmäisvaatimuksista koskee kaikkia toimintakykyluokkia, osa on toimintakykyluokkakohtaisia. Kaikki palveluntuottajat eivät tarjoa ympärivuorokautisen hoidon erityisluokkaa ja saattohoitoa. Puitesopimuksessa mukana olevat palveluntuottajat löytyvät täältä >

Valtiokonttori valvoo asiakkaidensa hoidon laatua. Valtiokonttorilla ei ole toimivaltaa valvoa hoidon laatua puitesopimuksessa mukana olevissa laitoksissa muiden kuin Valtiokonttorin asiakkaiden osalta.

Valtiokonttorin vaatimukset eivät koske muiden kilpailuttamaa hoitoa

Jos sotainvalidin hoito ei ole Valtiokonttorin kilpailuttamaa, eivät Valtiokontto-rin asettamat laatuvaatimukset koske sitä. Tästä syystä laatuvaatimukset eivät koske hoitoa silloin, kun sotainvalidi on

  • kunnallisessa laitoshoidossa Valtiokonttorin korvaamana
  • palveluasumisessa itse maksavana tai esimerkiksi kunnan korvaama-na, vaikka Valtiokonttori korvaa henkilölle kotipalveluja kuten ateria- tai siivouspalveluja.

Ympärivuorokautisen hoidon laatuvaatimukset

Vähimmäisvaatimukset > 

Ympärivuorokautisen hoidon laatuvaatimukset > 

Ympärivuorokautisen hoidon erityisluokka > 

Kohderyhmä: Kaikki
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 8.2.2019 klo 14.06 , päivitetty 11.2.2019 klo 8.51 Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun