Kuoleman jälkeiset korvaukset

Pikalinkit tämän sivun aiheisiin:

Hautausapu invalidin kuolinpesälle >
Huoltoeläke >
Toimeentuloharkintaiset korvaukset >
Huoltoeläke uudelleen avioituneelle leskelle >
Kertakaikkinen korvaus >
Lisähuoltoeläke >

Valtiokonttori maksaa invalidin kuoleman jälkeen korvauksina:

 • hautausapua
 • huoltoeläkettä

Lisäksi maksamme toimeentuloharkintaisesti seuraavia korvauksia:

 • lisähuoltoeläkettä
 • kertakaikkista korvausta
 • huoltoeläkettä uudelleen avioituneelle, jonka myöhemmin solmima avioliitto on päättynyt

Hautausapu invalidin kuolinpesälle

Valtiokonttori maksaa hautausapua, jos kuolleen invalidin työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia. Jos invalidin kuolema johtui korvattavasta vammasta tai sairaudesta, maksetaan hautausapua myös alle 20 prosentin invalidin kuoleman jälkeen.

Hautausavun suuruus on 2 561,85 euroa.

Hautausavun myöntäminen
Valtiokonttori maksaa kuolinpesälle kuuluvan hautausavun ilman hakemusta vainajan elinkorkotilille eli tilille, jolle sotilasvammakorvaus on maksettu. Tällöin Valtiokonttorin lähettää kuolinpesälle vainajan viimeisellä kotiosoitteella tiedotteen hautausavun maksamisesta. Valtiokonttori maksaa kuolinpesälle hautausavun ilman selvitystä kulujen suuruudesta.

Hautausavun myöntämisen nopeuttamiseksi invalidin kuolinpäivä olisi syytä ilmoittaa mahdollisimman pian asiakaspalveluun: sotilasvamma- ja veteraaniasioiden asiakaspalvelu puh. 0295 50 3070.

Elinkorkotiliä pankissa ei ole syytä lakkauttaa, ennen kuin hautausapu ja muut mahdolliset kuolinpesälle kuuluvat korvaukset on maksettu.

Huoltoeläke

Valtiokonttori maksaa huoltoeläkettä leskelle ja alle 17-vuotiaalle lapselle invalidin kuoleman jälkeen, jos

 • invalidin työkyvyttömyysaste oli vähintään 30 prosenttia tai
 • invalidin kuolema johtui korvatuksi hyväksytystä vammasta tai sairaudesta.

Leskelle myönnettävän huoltoeläkkeen edellytyksenä on lisäksi, että

 • avioliitto on solmittu vähintään 3 vuotta ennen invalidin kuolemaa tai
 • avioliitosta on syntynyt lapsi.

Huoltoeläke (jatkohuoltoeläke) voidaan myöntää hakemuksesta myös 17 vuotta täyttäneelle lapselle, jos

 • 17–23-vuotias lapsi on opiskelun takia on estynyt olemasta ansiotyössä tai
 • lapsella on ennen 17 ikävuotta syntynyt ruumiillinen tai henkinen vajavuus ja hän on sen vuoksi kykenemätön elättämään itseään

Huoltoeläkkeen hakeminen
Huoltoeläkettä haetaan Valtiokonttorilta oheisella lomakkeella.

Hakemuslomakkeisiin >

Toimeentuloharkintaiset korvaukset

Hakijalle, joka on invalidin kuoleman jälkeen vailla kohtuullista elatusta, myönnetään

 • invalidin kuoleman jälkeen maksettavia toimeentuloharkintaisia korvauksia
 • lisähuoltoeläkettä
 • kertakaikkista korvausta tai
 • uudelleen avioituneen lesken huoltoeläkettä

Kun harkitaan oikeutta mainittuihin korvauksiin tai lisähuoltoeläkkeen suuruutta, otetaan huomioon hakijan nettotulot ja omaisuus (myös invalidin kuolinpesän omaisuus).

Lisäksi vähennyksinä huomioidaan mm. kohtuulliset asumiskulut, sairauskulujen omavastuuosuuksia, välttämättömien velkojen korot sekä välttämättömän ulkopuolisen avun käytöstä johtuvat kustannukset.

Kelan hoitotuki kuitenkin usein kompensoi ulkopuolisesta avusta aiheutuneita kustannuksia. Hoitotuki tai sen saantimahdollisuus on katsottava ensisijaiseksi.

Mitkä kulut katsotaan asumiskuluiksi?
Asumiskuluja ovat vuokramenot, yhtiövastikkeet, erilliset lämmityskulut ja vesimaksut. Omakotitalon asumiskuluiksi hyväksytään 256 euroa kuukaudessa. Asumiskulut jaetaan kaikkien asunnossa asuvien kesken.

Satunnaisia sairaalakuluja ei oteta huomioon harkinnanvaraisia korvauksia myönnettäessä.

Lisätietoja toimeentuloharkintaisista korvauksista: Hannele Honkonen, puh. 0295 50 3227.

Huoltoeläke uudelleen avioituneelle leskelle

Sodassa kuolleen leski tai sotainvalidin leski, joka solmimansa uuden avioliiton vuoksi on menettänyt oikeutensa huoltoeläkkeeseen, voi saada uuden avioliiton purkauduttua uudelleen huoltoeläkettä (ns. entisen lesken huoltoeläke).

Edellytyksenä on, että lesken myöhempi avioliitto on purkautunut kuoleman tai avioeron myötä. Avioliiton purkautumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta.

Huoltoeläkkeen hakeminen
Uudelleen avioituneen lesken huoltoeläkettä on aina haettava Valtiokonttorilta. Sen saaminen riippuu hakijan toimeentulosta, sillä sitä maksetaan vain, jos leski on vailla kohtuullista elatusta.

Uudelleen avioituneen lesken huoltoeläke voidaan hakemuksesta myöntää hakijalle, jolta se on aiemmin hylätty, jos hänen toimeentulonsa on huomattavasti heikentynyt.

Huoltoeläkettä haetaan oheisella lomakkeella.

Hakemuslomakkeisiin >
 

Kertakaikkinen korvaus

Kertakaikkinen korvaus voidaan maksaa hakemuksen perusteella 10–25 prosentin invalidin leskelle ja alle 17-vuotiaalle lapselle, jolla ei ole oikeutta huoltoeläkkeeseen. Edellytyksenä on, että hakija on vailla kohtuullista toimeentuloa.

Kertakaikkista korvausta ei yleensä myönnetä pysyvässä laitoshuollossa olevalle.

Korvauksen suuruus
Kertakaikkinen korvaus on yhden vuoden täyden huoltoeläkkeen suuruinen.
Korvaus leskelle on 8 502,08 euroa.

Korvauksen hakeminen
Kertakaikkista korvausta on haettava Valtiokonttorilta vuoden sisällä invalidin kuolemasta oheisilla lomakkeilla.

Hakemuslomakkeisiin >
 

Lisähuoltoeläke

Huoltoeläkettä saavalla leskellä on mahdollisuus saada hakemuksesta lisähuoltoeläkettä toimeentulon vaikeutumisen perusteella. Myös huoltoeläkettä saavilla täysorvolla lapsella ja vanhemmalla on mahdollisuus saada lisähuoltoeläkettä kohtuullisen toimeentulon turvaamiseksi.

Lisähuoltoeläkettä ei yleensä myönnetä pysyvässä laitoshuollossa olevalle.

Lisähuoltoeläkkeen määrä
Lesken lisähuoltoeläke on hakijan toimeentulosta riippuen 50,32-620,62 euroa/kk.  

Lisähuoltoeläkkeen määrää voidaan oikaista, jos saajan olosuhteissa tai toimeentulossa tapahtuu huomattava muutos. Samoin perustein voidaan lisähuoltoeläke myöntää hakemuksesta hakijalle, jolta se on aiemmin hylätty.

Lisähuoltoeläkkeen hakeminen
Lisähuoltoeläkettä haetaan Valtiokonttorilta oheisilla lomakkeilla.

Hakemuslomakkeisiin >
 

Kohderyhmä: Kansalaiset
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 13.12.2012 klo 15.48 , päivitetty 4.1.2019 klo 13.49 Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun