Korvauksen hakeminen

Sotainvalidien korvauksia haetaan kirjallisesti Valtiokonttorilta.

Korvausasian voi laittaa vireille tekemällä sitä koskevan hakemuksen tai vapaamuotoisen hakemuksen Valtiokonttorille. Valtiokonttori ratkaisee hakemuksen perusteella, mitkä vammat ja sairaudet oikeuttavat korvaukseen.

Valmiit lomakkeet löytyvät oheisesta linkistä:
Sotilasvamma- ja veteraaniasioiden hakemuslomakkeet >

Poikkeuksena tästä ovat kuntien invalideille järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, joiden myöntämisestä päättävät kunnan viranomaiset. Kunkin korvauslajin yhteydessä on kerrottu, mistä kyseistä korvausta tulee hakea.

Mistä saan ohjeita ja neuvoja?

Ohjeita ja neuvoja hakemusten laatimisessa voit kysyä Valtiokonttorilta, puh. 0295 50 3070.

Ohjeita antavat myös Sotainvalidien Veljesliiton paikallisosastot, piiritoimistot ja keskustoimistot sekä neuvontapalvelua antavat sairas- ja veljeskodit.

Edellä mainituista paikoista saa myös hakemuslomakkeita.

Julkaistu 13.12.2012 klo 10.57 , päivitetty 10.9.2013 klo 13.11
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun