Ulkomailla asuvien rintamaveteraanien kuntoutus

Pikalinkit tämän sivun aiheisiin:

Kuntoutuksen hakeminen, rintamaveteraani >
Kuntoutusmuodot >
Ulkomailla asuvan rintamaveteraanin ja aviopuolison kuntoutus >
Kuntoutuksen hakeminen, puoliso >
Matkakustannukset >
Mistä korvausta haetaan? >

Ulkomailla asuvat rintamaveteraanit voivat saada kuntoutusta joko asuinmaassaan tai Suomessa. Rintamaveteraani voi kuitenkin saada kuntoutusta Suomessa vain siinä tapauksessa, että hänen terveydentilansa sallii matkustamisen.

Laitoskuntoutusta voi saada Virossa Pärnussa ja Kanadassa Sudburyssä.

Päiväkuntoutusta voi saada Kanadassa Sudburyssä.

Avokuntoutusta (esim. fysikaalista hoitoa) voi saada omassa asuinmaassaan.

Kuntoutuksen hakeminen, rintamaveteraani

Rintamaveteraani, jolla ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa, hakee kuntoutusta Valtiokonttorista tällä lomakkeella: Rintamaveteraanin kuntoutus

Kuntoutusmuodot

Ulkomailla asuvalle rintamaveteraanille voidaan antaa kalenterivuodessa laitoskuntoutusta seuraavasti:

laitoskuntoutus (toimintakykyluokka III) enintään 10 vuorokautta kalenterivuodessa
laitoskuntoutus rintamaveteraanille, jolla on vamma tai sairaus, joka aiheuttaa toimintakyvyn häiriöitä (toimintakykyluokka I tai II) 2–4 viikkoa kalenterivuodessa, jos se on kuntoutuksen tavoitteiden kannalta perusteltua

Avokuntoutusta voidaan antaa rintamaveteraanille seuraavasti:

päiväkuntoutus enintään 10 päivää kalenterivuodessa
muu avokuntoutus enintään 20 hoitokäyntikertaa kalenterivuodessa

Jos rintamaveteraanilla on vamma tai sairaus, joka haittaa toimintakykyä, voidaan hänelle antaa

päiväkuntoutusta 20 päivää kalenterivuodessa
muuta avokuntoutusta enintään 30 käyntikertaa kalenterivuodessa

Avokuntoutusta voidaan antaa esimerkiksi seuraavasti:

  • Toimintakykyluokkaan III kuuluva rintamaveteraani:
    avokuntoutus 2 x 10 hoitokerran sarjaa
  • Toimintakykyluokkaan I ja II kuuluva rintamaveteraani:
    avokuntoutus 3 x 10 tai 2 x 15 hoitokerran sarjoina

Kuntoutuksien pituudet on säädetty rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa asetuksessa.

Ulkomailla asuvan rintamaveteraanin ja aviopuolison kuntoutus

Ulkomailla asuvat rintamaveteraanit ja heidän aviopuolisonsa voivat saada laitoskuntoutusta asuinmaassaan. Lisäksi ulkomailla asuvat rintamaveteraanit voivat saada avokuntoutusta (esim. fysikaalista hoitoa). Aviopuolisot eivät ole oikeutettuja avokuntoutukseen ja päiväkuntoutukseen.

Laitoskuntoutusta voi saada Virossa Pärnussa ja Kanadassa Brittiläisessä Sudburyssä.

Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua puolisonsa kanssa laitoskuntoutukseen samassa hoitolaitoksessa seuraavasti:

Toimintakykyluokkaan III kuuluvan rintamaveteraanin aviopuoliso samanaikaisesti, samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa rintamaveteraanin kanssa enintään 7 vrk
Toimintakykyluokkaan I tai II kuuluvan rintamaveteraanin aviopuoliso samanaikaisesti, samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa, rintamaveteraanin kanssa enintään 14 vrk

Kuntoutuksen hakeminen, puoliso

Kuntoutusta haetaan Valtiokonttorilta tällä lomakkeella: Rintamaveteraanin ja aviopuolison kuntoutus

Matkakustannukset

Kansaneläkelaitos korvaa kuntoutuksesta aiheutuneet matkakustannukset halvinta matkustustapaa käyttäen. Ulkomailta tehtyjen matkojen edestakaiset matkakulut voidaan maksaa heti kuntoutuksen päätyttyä, jos rintamaveteraani esittää riittävän selvityksen matkakuluista (esimerkiksi edestakainen matkalippu). Korvaus maksetaan Kansaneläkelaitoksen toimiston päättämällä tavalla joko käteisellä tai ilmoitetulle pankkitilille.

Mistä korvausta haetaan?

Suomessa kuntoutuksessa olleet ulkomailla asuvat veteraanit voivat hakea matkakorvausta mistä tahansa Kansaneläkelaitoksen konttorista. Ulkomailla kuntoutuksessa olleet veteraanit puolestaan hakevat matkakustannusten korvausta Kansaneläkelaitoksen Karjaan toimistosta.

Matkalaskut lähetetään Kansaneläkelaitokselle osoitteella:
Kansaneläkelaitos, Karjaa, PL 44, 10301 KARJAA, Finland.

Julkaistu 14.12.2012 klo 11.21 , päivitetty 22.6.2015 klo 12.40
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun