Eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden kuntoutus

Kuntoutusta voivat saada (Laki 1039/97):

  1. Henkilöt, joille Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen palvelusta eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä. 
    Huom! Todistusta ei voi enää hakea sota-arkistosta.
  2. Henkilöt, jotka vuosien 1939–1945 sotien aikana ovat palvelleet ulkomaalaisina vapaaehtoisina osallistuen varsinaisiin sotatoimiin Suomen puolustusvoimien joukoissa ja jotka asuvat joko Suomessa tai entisen Neuvostoliiton alueella,
  3. Karjan evakuointitehtäviin sotatoimialueella osallistuneet, jotka ovat saaneet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden.
  4. Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet henkilöt, jotka ovat saaneet Valtiokonttorista kertakorvauksen iskujen johdosta tai ovat saaneet Valtiokonttorilta kuntoutusoikeuden.

HUOM! Karjan evakuointitehtäviin osallistuneiden ja partisaani-iskujen uhriksi joutuneiden kuntoutusoikeutta tuli hakea Valtiokonttorista 31.12.2006 mennessä.

Kuntoutusta voidaan myöntää hakijalle, jonka katsotaan olevan kuntoutuksen tarpeessa. Laitoskuntoutusjakso voidaan Valtiokonttorin harkinnan mukaan jakaa myös aviopuolison kanssa. Kuntoutusmaksusitoumuksia annetaan kuitenkin vuosittain tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa.

Kuntoutusoikeuden rajoitukset

Kuntoutusta tämän lain nojalla eivät voi saada ne, joilla on oikeus saada kuntoutusta rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988), sotilasvammalain (404/1948), liikennevakuutuslain (460/2016), työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) tai maatalousyrittäjien työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) tai näitä vastaavan aikaisemman lain nojalla.

Kuntoutuksen hakeminen

Sota-arkistosta palvelustaan todistuksen saaneilla on jo kuntoutusoikeus, samoin ulkomaalaisilla vapaaehtoisilla ja kertakorvauksen Valtiokonttorilta partisaani-iskujen johdosta saaneilla. (Huom! Todistusta Sota-arkistosta ei voi enää hakea.)

Karjan evakuointitehtävään osallistuneiden ja partisaani-iskujen uhrien, jotka eivät olleet hakeneet kertakorvausta, tuli hakea Valtiokonttorilta kuntoutusoikeutta 31.12.2006 mennessä. Tämän jälkeen kuntoutusoikeutta ei enää myönnetä.

Kuinka haen kuntoutusta?

Kuntoutusoikeuden saaneet ovat oikeutettuja laitos-, päivä- ja avokuntoutukseen. Kuntoutuksen valintaperusteet, sen antamistavat, sisältö ja määrä vastaavat rintamaveteraanikuntoutusta (L 1184/1988).

Kuntoutusoikeuden saaneet voivat hakea kuntoutusta toimittamalla Valtiokonttorille oheisen kuntoutushakemuksen. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto. Lääkärinlausunnon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia ei korvata.

Erityisryhmien kuntoutushakemus Valtiokonttorin Lomakkeet-sivulla >

Kuntoutusoikeutta koskevia hakemuslomakkeita sekä kuntoutushakemuslomakkeita on saatavissa Valtiokonttorin lisäksi terveyskeskuksista ja kunnan veteraanikuntoutusasioita hoitavista palvelupisteistä.

Kuntoutusta koskevat tiedustelut: Valtiokonttori, puh. 0295 50 3070

Julkaistu 14.12.2012 klo 13.59 , päivitetty 5.1.2018 klo 10.07
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun