Toisessa EU-maassa rikoksella aiheutettu vahinko

Euroopan unionin neuvoston direktiivillä 2004/80/EY, jäljempänä ”rikosuhridirektiivi”, on luotu yhteistyöjärjestelmä, jonka pyrkimyksenä on helpottaa rikosten uhrien mahdollisuutta hakea korvausta Euroopan unionin jäsenvaltioiden rajat ylittävissä tilanteissa.

Yhteistyöjärjestelmää sovelletaan jäsenvaltioiden alueella tehtyjen tahallisella väkivaltarikoksella aiheutettujen vahinkojen korvaamiseen. Korvaus myönnetään tekopaikkavaltion rikosvahinkojen korvaamisesta annetun lainsäädännön perusteella ja sen maksaa sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella rikos on tehty.

Korvauksen hakeminen

Hakija, jolla on asuinpaikka Suomessa, voi jättää Valtiokonttoriin hakemuksen, joka koskee muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tehdyllä tahallisella väkivaltarikoksella aiheutetun vahingon korvaamista.

Valtiokonttori antaa hakijan pyynnöstä yleistä neuvontaa liittyen korvauksen hakemiseen sekä tietoa siitä, miten korvaushakemus täytetään ja mitä asiakirjoja hakemukseen on liitettävä.

Valtiokonttorin antamista, Euroopan Unionin jäsenvaltioiden rajatylittävien rikosvahinkojen korvauksen hakemiseen liittyvistä käännös- tai muista palveluista ei peritä maksuja eikä kuluja hakijalta.

Korvausta voi hakea 1.7.2005 tai sen jälkeen tehdyllä rikoksella aiheutuneesta vahingosta.

Mistä saa lisätietoja ja korvaushakemuslomakkeita?

Korvausta haetaan tekopaikkavaltion korvaushakemuslomakkeella. Lomakkeita ja lisätietoja saa Valtiokonttorista, internetistä sekä tekopaikkavaltion viranomaiselta.

Menettely rajat ylittävissä rikosvahinkoasioissa 
Lue lisää Euroopan oikeudellisesta Atlaksesta.


 

 

Julkaistu 7.12.2012 klo 15.21 , päivitetty 10.1.2013 klo 10.14
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun