Rikosvahinkokorvausten hakeminen, hakemuksen liitteet

Rikosvahinkokorvauksen hakemuksen liitteet

 • Yksilöity valtakirja, mikäli hakijalle suoritettava korvaus halutaan maksettavaksi muulle kuin hakijalle itselleen
 • Jäljennös tuomioistuimessa annetusta tuomiosta tai, jollei tuomiota ole, jäljennös esitutkintapöytäkirjasta
 • Lääkärinlausunto tai sairauskertomus
 • Mahdolliset päätökset ja selvitykset vakuutusyhtiöltä, Kelalta sekä muualta saaduista korvauksista
 • Mikäli asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, tositteet kaikista vaadituista kuluista
 • Tositteet vaadituista hammashoitokuluista
 • Ansionmenetystä vaativalta lääkärinlausunto työkyvyttömyydestä, jäljennös sairauspäivärahapäätöksestä sekä todistus työnantajan maksamasta palkasta ja ansionmenetyksen määrästä
 • Tositteet vaadituista hautauskuluista sekä tarvittaessa perukirja ja valtakirjat
 • Taloudellista vahinkoa sekä harkinnanvaraisesti korvattavaa esinevahinkoa vaativalta selvitys vahingon kärsineen sairaudesta, vammasta tai muusta avuttomuudesta sekä taloudellisista olosuhteista
 • Oikeudenkäyntikuluja vaativalta asiamiehen palkkiolaskelma sekä mahdollinen vakuutusyhtiön korvauspäätös
 • Hakemuskuluja vaativalta asiamiehen lasku sekä selvitys myönnetystä oikeusavusta tai määrätystä oikeusavustajasta
 • Avoin asianajovaltakirja, mikäliasiamiehenä toimii muu kuin julkinen oikeusavustaja tai asianajaja

Työnantajan on liitettävä hakemukseensa selvitys

 • Rikoksesta, jolla henkilövahinko on aiheutettu
 • Henkilövahingon kärsineen työkyvyttömyydestä
 • Kelan päivärahasta ja muualta saaduista korvauksista
 • Työkyvyttömyysajalta maksetusta palkasta

Takaisin sivulle Rikosvahingot >

Kohderyhmä: Kansalaiset
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 3.2.2014 klo 15.28 , päivitetty 3.2.2014 klo 15.25

Takaisin sivun alkuun