Työssä tapahtuneet esinevahingot

Valtion palveluksessa olevalle voidaan eräin edellytyksin maksaa korvausta omaisuuden vahingoittumisesta työtehtävässä (=työ- ja virkavahingot).

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että:

  • hakija on valtion palveluksessa
  • hakijan omaisuutta on vahingoitettu virka- tai työtehtävän vuoksi tai se on vahingoittunut virkatoimesta tai työtehtävästä johtuvien erityisten olosuhteiden vuoksi
  • vahingoittunut omaisuus on hakijan omaa, kuten vaatetusta, muu virka- tai työtehtävässä mukana ollut esine tai käytössä ollut kulkuväline 

Virkavahingoista säädetyn lain tarkoitus ei ole saattaa kaikkia virka- tai työtehtävässä tapahtuvia vahinkoja korvauksen piiriin. Korvattavia ovat ainoastaan vahingot, jotka johtuvat jollain tavalla virka- tai työtehtävien erityisluonteesta.

Myös virka- tai työtehtävässä apuna olleella on sama oikeus korvaukseen.

Laki valtion virantoimituksessa tai työtehtävässä aiheutuneiden eräiden vahinkojen korvaamisesta >

Korvauksen hakeminen

Korvausta haetaan Valtiokonttorilta oheisella hakemuslomakkeella.

Virkavahinkolomake >

Korvausta haettaessa on tärkeää, että hakija kertoo hakemuslomakkeessa riittävän tarkasti vahinkotapahtuman ja siihen liittyvät olosuhteet, sillä kaikki työssä tapahtuneet vahingot eivät ole välttämättä korvattavia. Hakemus on lopuksi allekirjoitettava käsin. 

Hakuaika
Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon vahingon tapahtumisesta.

Hakemus on toimitettava Valtiokonttorille em. määräajassa siitä huolimatta, onko hakija saanut vahingoittuneen esineen tilalle uutta esinettä tai siihen liittyvää laskua.

Lisätietoja puhelinnumerosta 0295 50 2000 (vaihde).


Valtiokonttorin sivujen liitteet ovat pdf-muodossa. Jos linkki ei aukea, syynä saattaa olla vanha Acrobat Readerin versio. Voit ladata Acrobat Readerin uusimman version ilmaiseksi oheisesta linkistä.

Julkaistu 11.12.2012 klo 16.00 , päivitetty 16.4.2015 klo 10.53
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun