Syyttömästi vangitut ja tuomitut

Korvauksen saamisen ehdot

Jos sinut on pidätetty tai vangittu rikoksen johdosta, sinulla on oikeus saada valtiolta korvausta vapauden menetyksestä, jos:

 • esitutkinta lopetetaan nostamatta syytettä.
 • syyte jätetään sikseen tai hylätään.
 • sinun on todettu syyllistyneen rikokseen, mutta on ilmeistä, että tämän syyksilukemisen perusteella sinua ei olisi voitu pidättää tai vangita.
 • pidättämiseen tai vangitsemiseen ei ole ollut laillisia edellytyksiä.

Korvausta ei voi saada, jos vapaudenmenetyksesi on kestänyt alle vuorokauden.

Matkustuskieltoon määrätyllä on soveltuvin osin samanlainen oikeus saada korvausta vapautensa rajoittamisesta.

Mitä korvataan?

Jos olet menettänyt syyttömästi vapautesi, voit saada korvauksen vapaudenmenetyksen sinulle aiheuttamista

 • kuluista
 • tulojen tai elatuksen vähentymisestä
 • kärsimyksestä
 • korvauksen hakemiskuluista

Kuluja sekä tulojen ja elatuksen vähentymistä koskevaan vaatimukseen on liitettävä tarpeelliset todisteet aiheutuneesta vahingosta.

Laki, johon korvausharkinta perustuu

Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta (31.5.1974/422)

Näin haet korvausta

Liitä hakemukseen kaikki ne asiakirjat, jotka osoittavat vaatimuksesi aiheellisuuden tai joihin haluat vedota. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa:

 • päätös, joka osoittaa vapaudenmenetyksen olevan aiheeton, esimerkiksi tuomioistuimen päätös tai syyttäjän päätös syyttämättä jättämisestä.
 • esitutkintapöytäkirja.

Sinun on haettava korvausta kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin

 • olet saanut tietää, ettei syytettä nosteta.
 • asia on jätetty sillensä.
 • asian käsittelyssä annettu tuomio on saanut lainvoiman, purettu tai poistettu.

Korvauksen hakemuslomakkeisiin >

---

Valtiokonttorin asiakaspalvelu on käytettävissäsi   
KP Puhelin ikoni Soita 9.00–15.30 puh. 0295 50 3739
KP sähköposti ikoni Lähetä sähköpostia syyttomastivangitut (at) valtiokonttori.fi
KP Turvaposti ikoni Lähetä turvapostia
KP asiointitili ikoni Käytä Kansalaisen asiointitiliä
KP ikoni faksi Lähetä faksi numeroon 0295 50 3085
Julkaistu 30.10.2014 klo 15.01 , päivitetty 13.11.2017 klo 14.12
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun