Oikeudenkäynti- ja esitutkintakulut

Jos työskentelet valtion palveluksessa, sinulle voidaan korvata tietyistä oikeudenkäynneistä aiheutuneet kulut. Voit myös saada korvausta esitutkintaan littyvistä tai muista välttämättömiksi katsottavista kuluista.

Korvauksen saamisen edellytykset

Korvauksen saamisen edellytyksenä on, että:

  • sinua on syytetty tai sinulta on vaadittu korvausta virheellisestä menettelystä viran toimittamisessa tai työssä
  • asian käsittely on päättynyt ilman tuomioistuimen ratkaisua esitutkinta- tai syyteharkintavaiheessa tai  
  • syyte tai korvausvaatimus on hylätty tuomioistuimessa

Korvauksen hakeminen oikeudenkäynti- ja esitutkintakuluista

Korvausta oikeudenkäyntikuluista valtion palvelussuhteen perusteella voit hakea Valtiokonttorilta oheisella hakemuslomakkeella.

Oikeudenkäyntikulujen korvaushakemus hakemussivullamme >

Kun hakemus perustuu tuomioistuimen antamaan tuomioon oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, siihen on liitettävä lyhennysjäljennös tuomioistuimen päätöksestä.

Jos haet korvausta esitutkintakuluista, hakemukseen on liitettävä syyttämättäjättämispäätös tai muu vastaava selvitys sekä selvitykset aiheutuneista kuluista.

Silloin kun Valtiokonttori maksaa tuomitun korvauksen, perintäoikeus siirtyy varsinaiselta maksuvelvolliselta Valtiokonttorille.  

Jos korvauksen saamisen edellytykset täyttyvät muuten, voidaan korvaus maksaa välttämättömistä oikeudenkäynnistä aiheutuneista kuluista silloinkin, kun korvausta ei ole tuomittu. Tämä edellyttää, että korvauksen maksaminen on hakijan aseman ja muut olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista. Hakemuksessa on tällöin perusteltava, miksi korvaus tulisi maksaa ja siihen on liitettävä lyhennysjäljennös tuomioistuimen päätöksestä.

Lisätietoja:

okk(at)valtiokonttori.fi

Yhteystiedot >

Julkaistu 12.12.2012 klo 15.53 , päivitetty 23.2.2018 klo 15.01
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun