Usein kysytyt kysymykset / matkavahinkoturva

Kysymys

Vastaus

Turvan piiriin kuuluvat matkustajat
Toimin Eurooppa-koulussa lehtorina. Opetushallitus on lähettänyt minut useaksi vuodeksi opettajaksi Belgian Eurooppa-kouluun. Koskeeko matkaturva minua? Kyllä, matkaturva koskee Suomesta ulkomaille lähetettyjä työntekijöitä. Jos ns. virkamatkan pituus on yli 3kk, työntekijälle kuuluu myös oikeus terveydenhuoltoon kohdemaassa.
Virastomme on kutsunut useiden suomalaisten instituutioiden edustajista kokoon asiantuntijaryhmän. Kaikki jäsenet eivät ole valtion virastojen työntekijöitä. Asiantuntijaryhmä matkustaa ulkomailla muutaman kerran vuodessa. Kuuluvatko asiantuntijat turvan piiriin? Jos ryhmän jäsenille tehdään matkamääräys eikä heillä ole muuta vakuutusturvaa, he kuuluvat valtion matkavahinkoturvan piiriin.
Olen CIMOn harjoittelussa Brysselissä 6 kk. Kyseessä on palkaton työharjoittelu. Onko turva voimassa minulla? Jos olet työharjoittelussa Suomen valtion viranomaisessa, olet valtion matkavahinkoturvan piirissä.
Toimin Brysselissä Suomen ulkomaanedustustossa. Aiemmin en ole kuulunut LähiTapiolan turvan piiriin. Kuuluuko uusi valtion matkavahinkoturva myös minulle? Valtion matkavahinkoturva koskee myös ulkoministeriön virkamiehiä. Ensisijaisesti ulkoministeriön virkamiehillä on oikeus korvauksiin ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain nojalla. Siltä osin kuin mainittu turva ei kata vahinkoasi, voit hakea korvausta valtion matkavahinkoturvasta.
Kuuluvatko kansanedustajat turvan piiriin? Eivät kuulu.
Mitä turvasta ei korvata?
Korvaako vakuutus, jos minun täytyy käydä hammaslääkärissä matkan aikana? Hammaslääkärikuluja korvataan ainoastaan tapaturman yhteydessä. Tapaturmaan liittyy aina jokin yllättävä, ulkopuolinen tekijä. Jos esim. hammas rikkoutuu ruoassa olleen kiven vuoksi, kyseessä on tapaturma, jolloin hammashoito kuuluu turvan piiriin. Akuutin hammassairauden vuoksi vihlovaa hammasta ei kuitenkaan korvata matkavahinkoturvasta.
Yli 3 kk virkamatkoilla turva kattaa muun sairauden hoitamiseksi välttämättömän hammashoidon.
Silmälasini putosivat järjestetyllä melontaretkellä jokeen. Voinko hakea niistä korvausta? Silmälaseja ja muita henkilökohtaisia apuvälineitä ei korvata muutoin, kuin tapaturman yhteydessä. Sinun kannattaa selvittää, korvaako kotivakuutuksesi silmälasisi.
Raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyvät kulut
Puolisoni on ulkomaankomennuksella ja asumme koko perhe vuoden ajan New Yorkissa. Olen alkuvaiheessa raskaana. Kuuluuko minulle oikeus raskauden aikaiseen seurantaan ja miten hoidamme synnytyksen kustannukset? Raskauden seurannasta ja synnytyksestä aiheutuvat kohtuulliset kulut kuuluvat turvan piiriin. Koska Valtiokonttorilla on tarvittaessa oikeus ohjata kiireettömän hoidon tarpeessa oleva valitsemaansa hoitopaikkaan, sinun tulee ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin viimeistään kolme kuukautta ennen laskettua aikaa.
Turvan voimassaolo työajan ulkopuolella
Toimin lähetettynä työntekijänä Eurooppa-koulussa Belgiassa. Onko matkaturva voimassa, kun tulen kesälomalla Suomeen?

Matkavahinkoturva on voimassa myös kohdemaan ulkopuolelle suuntautuvilla erillisillä ulkomaanmatkoilla, vaikka ne eivät olisikaan virkamatkoja. Kun kohdemaasi on Belgia, Suomeen suuntautuva kesälomamatkasi on turvan piirissä.
Koska Valtiokonttorilla on tarvittaessa oikeus ohjata kiireettömän hoidon tarpeessa oleva valitsemaansa hoitopaikkaan, suosittelemme hakeutumaan Suomessa ollessasi ensisijaisesti julkiseen terveydenhoitolaitokseen. Voit myös olla yhteydessä palvelunumeroomme +358 295 50 3700 arkisin klo 9-15.30.

Olen kolmen viikon työmatkalla Meksikossa. Onko matkaturva voimassa viikonloppujen aikana työajan ulkopuolella? Turva on voimassa koko työmatkan ajan, myös virkamatkaan ajoittuvalla vapaa-ajalla (ml. viikonloput). Mikäli virkamatka päättyy perjantaina ja jäät kohdemaahan vielä viikonlopuksi, turva ei ole kuitenkaan enää voimassa, vaikka työnantajasi kustantaisi myös paluumatkasi. Turva on siten voimassa ainoastaan matkamääräyksen mukaisen ajan.
Riskialttiit toiminnot
Onko turva voimassa riskialttiissa lajeissa, esim. jos käyn kiipeilemässä tai patikoin vuorilla työmatkan aikana?  Turva kattaa kaikissa tapauksissa riskialttiiden lajien parissa tapahtuneiden tapaturmien hoitokulut. Turvan piiristä on kuitenkin rajattu ulos pysyvän haitan ja kuolemantapauksen korvaukset, mikäli riskialttiin lajin harjoittaminen ei ole työtehtävien edellyttämää. Riskialttiiksi lajeiksi kuuluvat tässä yhteydessä voimailulajit (ei kuitenkaan tavanomainen kuntosaliharjoittelu), kamppailulajit, moottoriurheilulajit, ilmailulajit, kiipeilylajit, laite- ja vapaasukellus, nopeus- ja syöksylasku, freestylehiihto ja laskettelu merkittyjen rinteiden ulkopuolella.
Onko turvassa rajoituksia sille, millaista kulkuneuvoa matkustamiseeni käytän? Turvan voimassaolon kannalta ei ole merkitystä sillä, millä välineellä teet virkamatkasi. Riskialttiissa toiminnoissa aiheutuvaa vahinkoa koskevat rajoitukset ovat voimassa vain vapaa-ajalla harjoitetussa toiminnassa.
Miten määritellään korkean turvallisuusriskin alueet, joilla matkustaessa pysyvän haitan ja kuolemantapauksen korvaukset ovat normaalia korkeammat? Korkean turvallisuusriskin alueeksi katsotaan alue, jonne matkustamista ulkoministeriö matkustustiedotteissaan suosittelee välttämään tai josta se suosittelee poistumaan. Matkustustiedotteet löydät täältä >
Korkean turvallisuusriskin alueina pidetään myös Etelämannerta ja pohjoista napajäätikköä.
 
Terveydenhuoltokulujen korvaaminen

Toimipaikkani on Pietarissa. Missä voin päivittää jäykkäkouristusrokotukseni ja joudunko maksamaan kustannukset itse?

Ennen matkaa otettavista rokotteista voit tiedustella työterveyshuollosta. Jos virkamatkasi kestää yli 3 kuukautta, turvasi kattaa sairaanhoidon ja tapaturmien hoidon lisäksi myös terveydenhuollon kustannukset. Voit tarkistaa lähimmät terveydenhoidon toimipisteet Falckin mobiilisovelluksesta. Jos menet Falckin yhteistyökumppanin hoitolaitokseen, laskutuksen pitäisi hoitua suoraan hoitolaitoksen ja Valtiokonttorin välillä matkavakuutuskorttia näyttämällä. Mikäli kuitenkin joudut maksamaan terveydenhuollon kulut itse, voit hakea kustannukset Valtiokonttorilta sähköisen asiointipalvelumme kautta.
Vastuuvahingot
Jos vuokraan auton virkamatkallani ulkomailla, korvaako matkaturva kustannukset, jos ajan autolla kolarin?

Turvan piiriin kuuluvalle aiheutuneet henkilövahingot korvataan matkavahinkoturvan mukaisesti.
Turvasta ei suoriteta muita korvauksia vahingosta, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen
laitteen liikenteeseen käyttämisestä, aluksen tai moottorikäyttöisen veneen tai vesiskootterin käyttämisestä. Ota erillinen vakuutus auton vuokrauksen ajalle. Moottoriajoneuvolla toiselle aiheutettuja tai autolle aiheutuneita vahinkoja ei makseta tästä turvasta.

Korvausmenettely
Miten voin hakea kustannuksia Valtiokonttorilta? Korvauksia voi hakea sähköisen asiointipalvelumme kautta > . Voit myös soittaa asiakaspalveluumme +358 295 50 3700 arkisin 9.00-15.30. Korvauksia on haettava 6 kk sisällä vahinkotapahtumasta.
Viranomaisen kutsuman henkilön ilmoittaminen
Miten ilmoitan Valtiokonttorille virastoni kutsuman henkilön, jolla ei ole muuta matkavakuutusturvaa? Virasto voi ilmoittaa turvan piiriin kuuluvaksi henkilön, jonka on mahdotonta tai vaikeaa saada matkavakuutusta tai muuta vastaavaa turvaa kotimaastaan. Kutsutut matkustajat tulee ilmoittaa Valtiokonttorille ennen matkaa. Ilmoitus on kätevintä suoraan ilmoituksia varten olevaan lomakkeeseen > Kenttiin mahtuu allekkain useita henkilöitä.
Evakuoinnit luonnonilmiöiden tai terroriuhan vuoksi
Jos matkakohteessa on kohonnut terroristiuhkan riski, evakuoidaanko minut pois matkaturvan puolesta? Valtion matkavahinkoturvan piiriin eivät kuulu muut kuin terveydellisistä syistä suoritettavat evakuoinnit. Terroriuhkan tai luonnonilmiöiden vuoksi tehtävissä evakuoinneissa työnantajasi vastaa aiheutuvista kuluista. Myös tällaisissa tapauksissa Falck voi tarvittaessa toimia kumppanina.


 

Julkaistu 9.10.2017 klo 16.08 , päivitetty 8.6.2018 klo 12.42
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun