Matka korkean turvallisuusriskin alueelle

Jos matkustat korkean turvallisuusriskin alueelle, tiedot matkaasi liittyvästä lisäturvasta ovat tällä sivulla. Tutustu muuhun matkavahinkoturvaan matkasi pituuden mukaisella sivulla (valikko oikealla).

Korkean turvallisuusriskin alueita ovat alueet, jonne matkustamista ulkoministeriö suosittelee välttämään tai josta se suosittelee poistumaan. Ulkoministeriön matkustustiedotteet ovat luettavissa täällä >   Lisäksi korkean turvallisuusriskin alueiksi katsotaan Etelämanner ja pohjoinen napajäätikkö.

Korvaus pysyvästä haitasta

Korkean turvallisuusriskin alueella aiheutuvasta vammasta ja sairaudesta johtuvasta pysyvästä haitasta maksetaan haittaluokan 20 mukaisesta pysyvästä haitasta kertakorvauksena 210 000 euroa. Osittaisesta pysyvästä haitasta maksetaan kertakorvauksena niin monta kahdeskymmenesosaa tästä korvausmäärästä kuin haittaluokka osoittaa. Jos vahinko on korvattavissa työtapaturmana tai ammattitautina, sinulla on oikeus myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen haittarahaan.

Korvaus kuolemantapauksesta

Korkean turvallisuusriskin alueella sattuneesta vahingosta johtuvasta kuolemantapauksesta maksetaan vainajan kuolinpesälle tai määrätylle edunsaajalle 200 000 euroa (voit tehdä edunsaajamääräyksen lomakesivullamme > ) Lisäksi jokaiselle vainajan alle 18-vuotiaalle lapselle maksetaan lisäkorvaus, jonka määrä on 40 000 euroa. Vainajan lapsena pidetään myös aviopuolison lasta, jonka huoltaja aviopuoliso on. Vainajan lapsena pidetään myös avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon nähden vainajan elatusvelvollisuus on sopimuksella tai oikeuden päätöksellä vahvistettu.

Jos vahinko on korvattavissa työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla, vainajan omaisilla on oikeus myös työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen perhe-eläkkeeseen.

Tutustu säädökseen: Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta, 530/2017 >

Valtiokonttorin asiakaspalvelu on käytettävissäsi   
KP Puhelin ikoni Soita 9.00–14.00 puh. 0295 50 3700
KP sähköposti ikoni Lähetä sähköpostia matkavahingot (at) valtiokonttori.fi
KP Turvaposti ikoni Lähetä turvapostia
KP asiointitili ikoni Käytä Suomi.fi-viestit -palvelua
Julkaistu 18.5.2017 klo 10.03 , päivitetty 26.6.2018 klo 13.00
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun