Matka korkean turvallisuusriskin alueelle

Ennen matkaa

 • Lataa matkalle lähtiessäsi Falck 24/7-hätäpalvelusovellus älypuhelimeesi. Sovelluksesta näet matkakohteesi  terveydenhoitopisteet
 • Perinteisen matkavakuutuskortin saat työnantajasi matkayhteyshenkilöltä

Matkatavaravahinko

 • Jos matkatavarasi myöhästyvät, korvaamme odotusaikana tekemiäsi välttämättömiä hankintoja enintään 800 eurolla.
 • Jos matkatavarasi vahingoittuvat tai katoavat matkan aikana, korvaamme niitä 3 000 euroon asti.
 • Hae korvausta sähköisen asiointipalvelun kautta.
 • Säilytä mahdolliset kuitit ja todistus matkatavaran myöhästymisestä.
 • Maksamme korvauksen suoraan tilillesi.

Sairastuminen tai tapaturma

 • Jos sairastut matkalla, katso lähin hoitolaitos sovelluksesta tai soita 24/7 päivystyspuhelimeen (+358 295 50 3777).
 • Näytä hoitopaikassa matkavakuutuskorttisi tai vakuutustodistus. Näin sinun ei itse tarvitse maksaa hoitokuluja.
 • Voit myös hakea korvausta itse maksamastasi lääkärissä käynnistä jälkikäteen Valtiokonttorin sähköisen asiointipalveun kautta.

Sairauden tai tapaturman jatkohoito Suomessa

 • Mikäli matkalla tapahtuneen tapaturman tai matkasairauden hoito jatkuu vielä Suomeen palattuasi, korvaamme hoitokuluja korkeintaan 3 vuotta sairastumisen tai tapaturman jälkeen.
 • Matkalla pahentuneen olemassa olevan sairauden tai vamman hoitokuluja korvaamme 6 kuukauden ajalta.
 • Kysy lisätietoja palveluneuvonnastamme arkisin 9-15.
   

Matkustajaturva 

alle 3 kuukauden matkalla yli 3 kuukauden matkalla

Sairaus, tapaturma tai sairauden pahenema

Korvaamme kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Hoitokuluja korvataan kolme vuotta sairauden ilmenemisestä tai tapaturman sattumisesta. Aiemmin todetun sairauden tai vamman pahenemasta korvaamme kuluja 6 kuukauden ajan. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen Suomeen. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä.

Korvaamme kohtuulliset sairaanhoitokustannukset sekä muut tarpeelliset kulut. Hoitokuluja korvataan kolme vuotta sairauden ilmenemisestä tai tapaturman sattumisesta. Aiemmin todetun sairauden tai vamman pahenemasta korvaamme kuluja 6kk ajan. Vakavassa tapauksessa korvaamme kuljetuksen Suomeen. Hampaiden hoitokuluja korvataan ainoastaan tapaturmasta aiheutuneen hammasvamman yhteydessä.
 
Terveydenhoito Ei kuulu Korvaamme kohtuulliset terveydenhuoltoon liittyvät kustannukset, joita voi verrata työterveyshuoltoon, neuvolakäynteihin tai kouluterveydenhuoltoon. Alle 18-vuotiaan yli 6 kuukauden virkamatkalla mukana matkustavan lapsen hammashoitoa korvataan kuten julkisessa terveydenhoidossa Suomessa asuessa. Aikuisten hampaiden hoito ei kuulu korvattaviin kustannuksiin.
 

Pysyvä haitta

Maksamme korvausta matkasairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta, jos vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Korkean turvallisuusriskin alueella syntyneen pysyvän haitan korvaus on korkeintaan 210 000 euroa. Korvauksen suuruus määräytyy vamman tai sairauden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen mukaisesti määriteltävän haittaluokituksen mukaisesti.
 
Maksamme korvausta matkasairauden tai tapaturman aiheuttamasta pysyvästä toiminnallisesta haitasta, jos vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane. Korkean turvallisuusriskin alueella syntyneen pysyvän haitan korvaus on korkeintaan 210 000 euroa. Korvauksen suuruus määräytyy vamman tai sairauden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen mukaisesti määriteltävän haittaluokituksen mukaisesti.
 

Kuolemantapaus

Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen Suomeen. Virkamiehen kuolinpesälle maksamme hautausavustuksen. Määrätylle edunsaajalle maksamme 200 000 euron suuruisen kuolemantapauskorvauksen, mikäli virkamies on kuollut  korkean turvallisuusriskin alueella syntyneen vamman tai sairauden seurauksena kolmen vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta. Lisäksi alle 18-vuotiaille lapsille maksetaan kullekin 40 000 euron kertakorvaus.
 
Kuolemantapauksessa korvaamme vainajan kuljetuksen Suomeen. Virkamiehen kuolinpesälle maksamme hautausavustuksen. Määrätylle edunsaajalle maksamme 200 000 euron suuruisen kuolemantapauskorvauksen, mikäli virkamies on kuollut  korkean turvallisuusriskin alueella syntyneen vamman tai sairauden seurauksena kolmen vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta. Lisäksi alle 18-vuotiaille lapsille maksetaan kullekin 40 000 euron kertakorvaus.

Matkatavaravahingot

alle 3 kuukauden matkalla yli 3 kuukauden matkalla

Matkatavaroiden äkillinen ja odottamaton vahinko

Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä vahingosta on korkeintaan 3 000 euroa matkaa kohti.

 
Korvaus matkatavaroihin kohdistuneesta äkillisestä vahingosta on korkeintaan 3 000 euroa matkaa kohti. Komennus tulkitaan yhdeksi matkaksi. Komennuksen aikana tehtävät työ- ja vapaa-ajan matkat ovat omia erillisiä matkojaan.
 

Matkatavaroiden myöhästyminen

Mikäli matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme harkinnan mukaan välttämättömyyshyödykkeiden hankintakustannuksia enintään 800 euroa.
 
Mikäli matkatavarat myöhästyvät etkä voi kohtuudella odottaa niiden saapumista, korvaamme harkinnan mukaan välttämättömyyshyödykkeiden hankintakustannuksia enintään 800 euroa.
 

Eläinvahingot

Työtehtävän hoitamisessa välttämättömän eläimen eläinlääkärikustannuksia tai uuden eläimen hankintakustannuksia korvaamme korkeintaan 2 000 euroa.
 
Työtehtävän hoitamisessa välttämättömän eläimen eläinlääkärikustannuksia tai uuden eläimen hankintakustannuksia korvaamme korkeintaan 2 000 euroa.
 

Henkilökohtaiset apuvälineet, silmälasit

Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden tai silmälasien rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.

Korvaamme henkilökohtaisten apuvälineiden tai silmälasien rikkoutumisen vain tapaturman yhteydessä.
 

Matkavastuuvahingot ja oikeudenkäyntikulut alle ja yli 3 kuukauden virkamatkoilla korkean turvallisuusriskin alueille

Matkavastuu-
vahingot

 

Virkamiehen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja korvataan korkeintaan 85 000 euroon asti. Korvausta ei makseta perheen omalle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta tai moottoriliikenne- tai vesiliikennevahingoista. Korvausta voidaan alentaa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella aiheutetuista vahingoista.

Oikeudenkäynti-
kulut

Korvaamme rikosasian käsittelystä tai korvausvastuun selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset selvittely- ja oikeudenkäyntikulut.

Tutustu säädökseen: Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta, 530/2017 >

Julkaistu 18.5.2017 klo 10.03 , päivitetty 6.10.2017 klo 16.01


Takaisin sivun alkuun