Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen liikennevahingot Liikennevakuutuskeskukseen 1.1.2017

Valtiokonttori ei korvaa vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamia liikennevahinkoja, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2017 tai sen jälkeen. Uuden liikennevakuutuslain (460/2016) 43 §:n perusteella edellä mainittujen ajoneuvojen korvaustoiminta siirtyy Liikennevakuutuskeskukselle. Valtiokonttori on edelleen vastuussa vahingoista, jotka ovat tapahtuneet ennen 1.1.2017.

Lue lisää uudesta liikennevakuutuslaista >

Lisätietoa Valtiokonttorin vastuulle kuuluvista vahingoista

Valtiokonttori on korvannut 11.6.2007 alkaen vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamia liikennevahinkoja. liikennevakuutuslain (279/1959) 10 a §:n perusteella. Liikennevakuuttamisvelvollisuus ei koske ajoneuvoja, joita liikennevakuutusasetuksessa (324/1959) ei katsota moottoriajoneuvoiksi. Tällaisia ovat

  • moottorityökone tai traktori, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 km/h edellyttäen, ettei sitä ole rekisteröitävä
  • leikkuupuimuri tai muu sadonkorjuuseen tarkoitettu rekisteröinnistä vapautettu maatilatalouden moottorityökone
  • rekisteröinnistä vapautettu perävaunu, peräreki tai hinattava laite
  • lapsen kuljetettavaksi tarkoitettu moottorilla varustettu ajoneuvo, joka rakenteensa tai varusteidensa puolesta ei ole rekisteröitävissä.

Mikäli ajoneuvo on ajoneuvolain säännösten perusteella rekisteröitävä, se on aina liikennevakuutettava. Lisätietoja rekisteröintivelvollisuudesta saa Trafista > ja vakuuttamisvelvollisuudesta vakuutusyhtiöistä tai Liikennevakuutuskeskuksesta >

Liikennevakuutuskeskus suosittaa, että rakenteensa tai käyttötarkoituksensa puolesta vain lasten kuljetettavaksi tarkoitettuja ajoneuvoja ei liikennevakuuteta, jos niitä ei voida rekisteröidä eikä niiden rakenteellinen nopeus ylitä 25 km/h.

Jos vahingon on aiheuttanut vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettu ajoneuvo, jonka kotipaikka on Suomessa ja vahinko on tapahtunut Suomessa, Valtiokonttori korvaa ajoneuvon aiheuttamat vahingot liikennevakuutuslain mukaisesti. Valtiokonttorin vastuu vahingosta on periaatteessa samanlainen kuin vakuutusyhtiön vastuu liikennevakuutetun ajoneuvon aiheuttamasta vahingosta.

Mikäli ajoneuvossa ei ole ollut säädettyä liikennevakuutusta (vakuuttaminen laiminlyöty), sen aiheuttaman liikennevahingon korvaa Liikennevakuutuskeskus.

Julkaistu 18.12.2012 klo 12.47 , päivitetty 23.12.2016 klo 9.12
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun