Liikennevakuutuksen laiminlyöntimaksut Valtiokonttoriin  (20.12.2016)

Uusi liikennevakuutuslaki tulee voimaan 1.1.2017. Uuden lain myötä liikennevakuutuksen laiminlyönnistä aiheutuvan vakuuttamattomuusmaksun eli laiminlyöntimaksun määrääminen siirtyy Valtiokonttorin tehtäväksi. Samalla vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen aiheuttamien liikennevahinkojen korvaaminen siirtyy Valtiokonttorista Liikennevakuutuskeskukselle (LVK). Muutosten myötä Valtiokonttorista tulee LVK:n jäsen.

LVK:n tehtävänä on lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyönnin seurauksista huolehtiminen. Uuden liikennevakuutuslain myötä LVK ei enää itse määrää liikennevakuutuksen laiminlyönnistä seuraavaa vakuuttamattomuusmaksua, vaan Valtiokonttori määrää maksun LVK:n esityksen perusteella. LVK hoitaa näiden maksujen perimisen. Tapauksia on n. 50 000 vuosittain.

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetut ajoneuvot

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettuja ajoneuvoja ovat esimerkiksi painoltaan tai nopeudeltaan vähäiset moottorityökoneet ja leikkuupuimurit. Lisäksi uutena ryhmänä velvollisuudesta on vapautettu yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetut kevytrakenteiset ajoneuvot, joita ei tarvitse rekisteröidä.

Käytännössä 31.12.2016 jälkeen tapahtuneet vahingot siirtyvät LVK:n korvattaviksi. Tätä ennen tapahtuneista vahingoista vastaa edelleen Valtiokonttori. Tapauksia on noin 200 vuodessa.

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautettujen ajoneuvojen lisäksi LVK hoitaa edelleen vakuuttamattomien ja tuntemattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot, ulkomaalaisten ajoneuvojen aiheuttamia vahinkoja, siirto- ja rajaliikennevakuutettujen ajoneuvojen aiheuttamat vahingot sekä ajoneuvojen aiheuttamat porovahingot.

Valtiokonttori korvaa edelleen Suomen valtion omistamien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot.

Lisätietoja:

Valtiokonttorissa
laiminlyonti (at) valtiokonttori.fi
Asiakaspalvelu 0295 50 3790

Liikennevakuutuskeskuksessa:
Lakiasiainpäällikkö Visa Kronbäck
puh. 040 450 4259
etunimi.sukunimi@vakuutuskeskus.fi

Katso myös:
www.lvk.fi/liikennevakuutuslaki

Valtiokonttorin lisätietojen antajan yhteystiedot muutettu 24.5.2017

Kohderyhmä: Kaikki

Julkaistu 20.12.2016 klo 9.18 , päivitetty 24.5.2017 klo 14.49

Takaisin sivun alkuun