Kuinka toimin liikennevahingon tapahduttua?

Vahingon tapahduttua tulisi paikalle pyytää poliisi ainakin silloin, kun

  • on syntynyt vakavia henkilövahinkoja
  • kumpikaan osapuoli ei myönnä syyllisyyttään vahinkoon
  • vahingossa on osallisena useampia ajoneuvoja
  • alkoholilla tai muilla huumaavilla aineilla on osuutta vahinkoon.

Valtion virasto/laitos tekee vahingosta vahinkoilmoituksen Valtiokonttorille, kun valtion ajoneuvo on syyllinen kahden moottoriajoneuvon väliseen liikennevahinkoon tai vahinko on kohdistunut henkilöön tai muuhun omaisuuteen kuin moottoriajoneuvoon.

Lomakkeessa ilmoitetaan oman ja vieraan ajoneuvon tiedot sekä kuvaillaan tapahtunutta vahinkoa. Mikäli vahinko on kohdistunut muuhun omaisuuteen kuin toiseen ajoneuvoon, vieraan ajoneuvon tietojen kohdalla ilmoitetaan tiedot vahingoittuneesta muusta omaisuudesta. Vahinkoilmoitukseen on hyvä liittää valokuvia ja mahdollista muuta vahinkoa selventävää aineistoa (esim. poliisi-ilmoitus). Vahinkoilmoituslomakkeen allekirjoittaa kuljettajan lisäksi ajoneuvon omistaja tai haltija

Julkaistu 3.1.2013 klo 10.34 , päivitetty 23.12.2016 klo 9.14
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun