Korvaukset omaisuusvahingoista

Vaurioitunut ajoneuvo ja tarvittaessa muukin omaisuus tulee tarkastuttaa vakuutusyhtiön hyväksymällä autovahinkotarkastajalla. Valtiokonttorin puolesta vahinkotarkastuksia tekee Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy.

Kun moottoriajoneuvo vaurioituu liikennevahingossa, korvauksena voidaan maksaa

  • ajoneuvon korjauskustannukset
  • ajoneuvon arvoon tai korjauskustannuksiin perustuva kertakorvaus
  • ajoneuvon käypään arvoon perustuva lunastuskorvaus, jolloin ajoneuvon omistusoikeus siirtyy Valtiokonttorille
  • ajoneuvon hinauskulut vahinkopaikalta

Lisäksi ajoneuvon seisonta-ajalta maksetaan seisontapäivä- tai sijaisautokorvaus. 

Sijaisauton korvaaminen edellyttää, että auton käyttö on riittävän perusteltua ja tarpeellista työssä tai elinkeinotoiminnassa tai autottomuudesta aiheutuu muuten kohtuutonta haittaa. Korvaus on pääsääntöisesti 94 % omaa autoa vastaavan sijaisauton kustannuksista. Huoltoleasing-ajoneuvon sijalle hankitun ajoneuvon vuokrauskustannukset maksetaan kokonaisuudessaan.

Selvitys sijaisauton käyttötarpeesta tehdään siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Muista omaisuusvahingoista korvataan joko esineen korjauskustannukset tai esineen arvo sekä mahdolliset muut vahingosta johtuvat menetykset.

Valtiokonttori korvaa valtion ajoneuvojen poroille aiheuttamat vahingot. 

Ajoneuvon korjaaja tai muun palvelun antaja voi lähettää laskun suoraan Valtiokonttorille sen jälkeen kun hän on saanut siihen Valtiokonttorilta laskutusluvan. Muilta osin korvausta omaisuusvahingosta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella.

Vahinko korvataan voimassa olevien säädösten ja normien mukaisesti silloinkin, kun hakija ei ole vaatinut jotain tiettyä korvausta tai on vaatinut korvausta vähemmän kuin normit edellyttäisivät.

Tarkempaa tietoa korvauksista löytyy liikennevahinkolautakunnan sivuilta.

Julkaistu 18.12.2012 klo 13.02 , päivitetty 18.12.2012 klo 13.01
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun