Korvaukset henkilövahingoista

Henkilövahingoista johtuviin korvauksiin ovat oikeutettuja kaikki liikenneonnettomuudessa vahinkoa kärsineet, myös vahinkoon syylliset osapuolet.

Liikennevakuutuslaissa säädetään, milloin maksettavia korvauksia voidaan alentaa tai ne voidaan kokonaan evätä.

Tavanomaisia henkilövahingosta maksettavia korvauksia ovat

  • sairaanhoitokulut
  • ansionmenetys työkyvyttömyysajalta
  • työkyvyttömyyseläke
  • kuntoutuskustannukset
  • tilapäinen haitta
  • pysyvä haitta ja pysyvä kosmeettinen haitta
  • hoitotuki ja kohonneet kodinhoidonkustannukset
  • vaatelisä

Kuolemantapauksessa korvataan hautauskulut ja muut hautaamiseen liittyvät kustannukset kohtuulliseen määrään saakka. Elatukseen oikeutetuille tai muutoin surmansa saaneen elatuksen varassa olleille voidaan maksaa korvausta elatuksen menetyksestä. 

Työssä tai työmatkalla sattuneesta liikennevahingosta haetaan korvausta ensin siltä tapaturmavakuutusyhtiöltä, jossa vahingonkärsineen työnantaja on työntekijänsä vakuuttanut.

Korvausta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä tarpeelliset todistukset ja tositteet aiheutuneista kuluista ym.

Hoitolaitos tai muun palvelun antaja voi myös lähettää laskun suoraan Valtiokonttorille, jos se on saanut siihen Valtiokonttorilta luvan.

Vahinko korvataan voimassa olevien säädösten ja normien mukaisesti silloinkin, kun hakija ei ole vaatinut jotain tiettyä korvausta tai on vaatinut korvausta vähemmän kuin normit edellyttäisivät.

Tarkempaa tietoa korvauksista on liikennevahinkolautakunnan sivuilla.

Julkaistu 18.12.2012 klo 12.56 , päivitetty 23.12.2016 klo 9.17
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun